La sediul Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) a avut loc o întâlnire la care au participat: secretarul de stat al ANES, doamna Luminița Popescu director, doamna Monaliza Cirstea și președintele Asociației TRANSCENA, doamna Mihaela Săsărman.

La discuții s-au stabilit termenii acordului de parteneriat între instituția publică și organizația neguvernamentală, respectându-se specificul activității fiecăreia dintre părți și obiectivele comune pe termen lung.

Recent, Asociația TRANSCENA a organizat proiectul DECIDES, al cărui obiectiv a fost acela de a contribui la prevenirea violenței împotriva fetelor și femeilor și la educația pentru asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați, prin creșterea nivelului de conștientizare a tinerilor cu privire la tipurile, cauzele, și consecințele acestor forme de violență și furnizarea de instrumente pentru prevenirea, recunoașterea și combaterea lor.

În cadrul proiectului a fost organizată o serie de ateliere de lucru pentru elevi, destinate educației prin artă, care au vizat sensibilizarea și învățarea prin metoda teatru-forum, contribuind la dezvoltarea abilităților de comunicare și a atitudinilor de toleranță, non-discriminare și angajare civică. De asemenea, au avut loc seminarii și instruiri prin care au fost pregătiți pentru a deveni potențiali formatori pentru colegii lor, și un curs de formare pentru profesori care a furnizat cunoștințele necesare pentru identificarea formelor de violență domestică.

În perioada următoare, se vor organiza 3 întâlniri la care vor participa: profesori, consilieri, manageri de școli, asistenți sociali, polițiști, asistenți medicali și reprezentanți ai autorităților locale și naționale, pentru a se discuta un posibil cadru comun/protocol de acțiune pentru prevenirea și combaterea violenței de gen.

„Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați își manifestă întregul sprijinul și deschiderea pentru susținerea proiectelor care se centrează pe metode inovative de educație, așa cum este proiectul DECIDES și care reușesc să se ridice la înălțimea așteptărilor pe care le au cei din tânăra generație, venind în întâmpinarea nevoii permanente de cunoaștere, extindere a orizontului personal și înțelegere a drepturilor fundamentale ale femeiilor. Parteneriatul de astăzi reprezintă încă un pas în asigurarea unui climat favorabil egalității de șanse și tratament între femei și bărbați”, a subliniat secretarul de stat al ANES, Luminița Popescu.

Întâlnirea a constituit un bun prilej pentru reafirmarea rolului esențial pe care îl are educația în rândul tinerei generații în scopul eliminării discriminării femeilor, ca factor favorizant al fenomenului violenței de gen.

Galerie Foto