Realizarea de facto a egalității de șanse între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice presupune un efort conjugat al instituțiilor statului, alături de organizațiile neguvernamentale. Astfel, Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, reprezentată prin doamna Luminița Popescu, în calitate de secretar de stat, a încheiat un parteneriat cu Asociația Femeilor Românce din Italia (ADRI), reprezentată prin doamna Silvia Dumitrache, în calitate de președinte și Romanian Women’s Lobby (RWL), reprezentată prin doamna Albu Laura, în calitate de președinte.

Parteneriatul activ a fost încheiat în cadrul proiectului „GLORIA – feminismul şi abordarea strategică a egalității de gen”, finanțat prin programul Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021

Protocolul are ca scop dezvoltarea și implementarea unor acțiuni și măsuri concrete și coerente, necesare în vederea reducerii fenomenului violenței de gen și a îmbunătățirii calității vieții cetățenilor români aflați pe teritoriul Italiei, cu orientare pe problemele femeilor aparținând grupurilor vulnerabile, aflate în situații de risc pe teritoriul Italiei, din perspectiva: violenței domestice, discriminării, exploatării sexuale, exploatării prin muncă și traficului de persoane, acțiuni menite sa duca la limitarea si prevenirea impactului migrației muncii asupra copiilor si familiei transnaționale.

Cele două asociații au o activitate  laborioasă, atât în domeniul violenței domestice, dar și în cel al egalității de șanse între femei și bărbați. Mai exact, ADRI se ocupă de problematica complexă a cetățenilor români care se află la muncă în Italia și are ca obiective exacte: lupta împotriva traficului de persoane și a sclaviei, promovarea integrării şi a drepturilor imigranților români, o atenție deosebită fiind acordată problemelor și dificultăților cu care se confruntă româncele în Italia, necesității susținerii familiei si rolului parental de la distanță.

În ceea ce privește egalitatea de gen, ROWL asigură coordonarea la nivel național, în România, a EUROPEAN WOMEN LOBBY (EWL) și urmărește procesele de adoptare sau modificare a politicilor și legislației din România din domeniu, precum și punerea lor în aplicare la nivel național. Obiectivele si misiunea ROWL sunt acelea de a lucra pentru atingerea egalității dintre femei si bărbați, de a promova drepturile femeii în toate sferele vieții publice si private, de a ne îndrepta către o justiție economică si socială pentru toate femeile în diversitatea lor, și de a elimina toate formele de violență masculină împotriva femeii.