Indexul egalității de gen, dezvoltat de către Institutul European pentru Egalitate de Gen (EIGE), este un instrument pentru măsurarea progresului în domeniu în Uniunea Europeană. Acesta oferă vizibilitate asupra a șase categorii importante care pot necesita eventuale îmbunătățiri, cum ar fi: muncă, resurse financiare, cunoaștere, timp, putere la nivel decizional și sănătate, dar și a două domenii secundare: violența împotriva femeilor și inegalitățile care se intersectează cu aceasta.
Indexul 2020, lansat de curând, arată că Uniunea Europeană se situează la 67,9 din totalul de 100 de puncte în ceea ce privește egalitatea de gen. În acest sens, România ocupă locul 26 în UE, cu un punctaj de 54,4, devansând Grecia și Ungaria. Uniunea Europeană continuă să progreseze într-un ritm lent în domeniul egalității de gen, prezentând față de anul 2019 un avans de doar 0,5 puncte.
În cadrul conferinței de prezentare a Indicelui elaborat pentru 2020, oficialii europeni susțin că la această viteză, UE va obține egalitatea de gen în toate domeniile în aproximativ 60 de ani.
Dacă analizăm ultimii trei ani în care a fost realizat indexul, adică 2015, 2017 și 2019, putem observa că România înregistrează o creștere ușoară dar constantă. În 2015, aceasta deținea un punctaj de 51,2 din 100, crescând în următorii ani la 52,4 (2015), apoi la 54,2 (2017) și 54,5 (2019). În anul 2020, aceasta se situează la 54,4 de puncte. Prin urmare, prin raportare la anul 2015, în prezent, indexul general al României a crescut cu 3,2 puncte.
Se pot observa progrese în domenii precum resursele financiare, cunoașterea și sănătatea, în timp ce domeniul timp a rămas neschimbat față de anul trecut, iar munca și puterea la nivel decizonal au înregistrat mici scăderi față de 2019.
Astfel, în 2020, domeniile care au cele mai mari creșteri în România sunt sănătatea (71,2) și munca (67,6). Pe primul loc se află categoria sănătății, cu un punctaj de 71,2, indicând progrese de 0,7 puncte față de 2015, iar speranța de viață a crescut atât pentru femei, cât și pentru bărbați. În medie, femeile trăiesc cu 7 ani mai mult decât bărbații. De asemenea, accesul la asistență medicală adecvată a crescut pentru ambele sexe. Pe al doilea loc, cu 67,6 puncte, se află domeniul muncii, România atingând obiectivul național UE 2020 privind ocuparea forței de muncă la nivel de 70%. Între anii 2005 și 2017, rata de ocupare echivalentă cu normă întreagă (FTE) a rămas stabilă pentru femei (43%) și a crescut pentru bărbați (de la 56% la 60%), lărgind diferența dintre sexe la 17 puncte procentuale. Se menține totuși, concentrația inegală de femei și bărbați în diferite sectoare ale pieței muncii și acest fapt rămâne o problemă.
Inegalitățile de gen sunt cele mai pronunțate în domeniile puterii la nivel decizional (37,5 puncte) și timpului (50,3 puncte). Cu toate acestea, cel mai înalt clasament înregistrat de țara noastră în raport de domeniile specifice este în domeniul puterii la nivel decizional (locul 19). La domeniul timpului, țara noastră înregistrează un ușor regres datorat serviciilor insuficiente și accesibile de îngrijire a copiilor și adulților. De asemenea, un alt aspect care a influențat procentajul în acest domeniu a fost inflexibilitatea condițiilor de muncă. Totodată, reprezentanții EIGE au subliniat că digitalizarea, împreună cu tehnologia modernă pot ajuta la îmbunătățirea echilibrului dintre viața de familie și cea profesională, iar președintele EIGE, Carlien Scheele, a menționat că tema abordată pentru Indexul anului 2020 este digitalizarea și viitorul muncii, aspecte cu însemnătate foarte mare în contextul actual. “Chiar dacă procesul de digitalizare a muncii aduce beneficii și soluții rapide absolut necesare în momentele de criză, nu trebuie uitat potențialul impact negativ asupra egalității de gen. De asemenea, președintele EIGE a adus în discuție persoanele cele mai afectate de pandemia COVID-19, precum cei care lucrează în domeniul sănătății, părinții singuri, femeile, studenții, dar și bătrânii. Acesta a menționat că toate eforturile Uniunii Europene trebuie să se îndrepte spre greutățile specifice cu care femeile se pot confrunta, mai ales din punct de vedere social, familial și economic.
Momentan, nu există date noi care să ajute la actualizarea situației violenței împotriva femeilor, motiv pentru care aceste cifre nu se regăsesc în Indexul din 2020.
În prezent, Eurostat coordonează realizarea unui sondaj la nivelul UE privind violența de gen, rezultatele fiind așteptate în 2023. Obiectivul general ambițios al acestui domeniu este de a eradica complet violența împotriva femeilor.
Trebuie sublinitat faptul că toate datele care au stat la baza elaborării Indexul EIGE 2020 se referă la un orizont de timp mai îndepărtat( 2015-2017). Între timp, țara noastră a înregistrat o serie de progrese punctuale care, cu siguranță, vor fi reflectate în următorul Indexul al egalității de gen.