Formarea profesioniștilor în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice este absolut necesară pentru asigurarea intervenției adecvate și aplicarea corectă a cadrului legislativ privind protecția și nediscriminarea victimelor. Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați implementează Proiectul „VioGen RoJust”, cu scopul de a consolida capacitatea autorităților române în ceea ce privește implementarea și executarea deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg, precum și a recomandărilor de țară emise de către Consiliului Europei în domeniul abuzului, violenței domestice și violenței de gen.

Discuțiile privind aceste demersuri s-au concretizat într-o întâlnire organizată la ințiativa doamnei Luminița Popescu, secretar de stat al Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, alături de doamna Monaliza Cîrstea, director al Direcției Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice, la care au fost invitați reprezentanți ai Institutului Național al Magistraturii, mai exact, doamna Ruxandra Ana, șef al Departamentului de Formare Profesională Continuă și domnul Viorel Badea, director adjunct responsabil cu formarea continuă.

Una dintre principalele activități din cadrul proiectului vizează inițierea și promovarea unui program de instruire și formare profesională inițială și continuă a judecătorilor, avocaților, procurorilor și polițiștilor, în ceea ce privește implementarea documentelor internaționale cu privire la drepturile omului ratificate de către România (CEDO, CEDAW, Convenția de la Istanbul, Convenția de la Lanzarote) și evitarea viciilor de procedură care au determinat pronunțarea de către CEDO a unor Hotărâri prin care România a fost condamnată la plata unor sume cu titlu de despăgubire.

Autoritățile române trebuie să continue intensificarea acțiunilor de consolidare a capacităților instituționale în conformitate cu dispozițiile relevante ale Convenției de la Istanbul și cu Recomandarea CM/Rec (2019)1 a Comitetului Miniștrilor, în paralel cu creșterea gradului de conștientizare și înțelegere a violenței domestice, ca formă de discriminare bazată pe criteriul de sex și a factorilor care o alimentează. În acest sens, în cadrul acestei activități, vor fi organizate sesiuni de instruire multidisciplinară pentru un număr de 100 de judecători.

În urma întâlnirii, reprezentanții ANES și INM au pus bazele unui protocol de colaborare în vederea realizării sesiunilor de instruire amintite, dar și pentru a consolida efortul interinstituțional privind combaterea fenomenului violenței domestice.

Galerie Foto