Un nou orizont de cooperare în domeniile egalității de șanse între femei și bărbați  și prevenirii și combaterii violenței domestice, a fost deschis  astăzi, 10 iunie 2021, prin  organizarea unei întâlniri la sediul Institutului de Cercetare a Calității Vieții din cadrul Academiei Române(ICCV).  La întâlnire au participat:  domnul prof. univ. dr. Cătălin Zamfir, director al Institutului și doamna prof. univ. dr. Elena Zamfir,  alături de echipa de cercetători ai institutului,  precum și reprezentanții ANES: doamna Luminița Popescu, Secretar de stat al ANES, doamna Monalisa Cîrstea, director și doamna Gianina Dimitrescu, director.

În cursul dialogului, doamna Luminița Popescu a evidențiat o serie de particularități și evoluții în cele două domenii specifice, cu accent pe documentele de politici publice adoptate recent de către Guvernul României,  și a punctat necesitatea realizării unor studii, rapoarte și cercetări care să aprofundeze o serie de tematici specifice pentru a asigura o mai bună fundamentare a viitoarelor direcții  strategice de acțiune.

Domnul Cătălin Zamfir a relevat necesitatea conectării permanente la dinamica și implementarea politicilor sociale, cu accent sporit pe identificarea unor canale de comunicare moderne, atractive și eficiente, care să faciliteze  informarea și colaborarea tuturor profesioniștilor.

În cadrul discuțiilor, au fost analizate numeroase  modalitățile viitoare de colaborare prin care poate fi asigurată, în parteneriat,  implementarea unor măsuri concrete din domeniile  specifice de activitate, și s-a subliniat faptul că ambele părți își manifestă  întreaga deschidere pentru susținerea proiectelor comune.

Galerie Foto