La sediul Institutului de Medicină Legală “Mina Minovici”, a fost organizată o întâlnire de lucru, la care au participat din partea INML: domnul prof. univ. dr. George Cristian Curcă, director medical, însoțit de directorul medical adjunct, iar din partea Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES): doamna Luminița Popescu, Secretar de Stat și doamna Monaliza Cîrstea, director, Direcția Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice.

În cadrul întâlnirii au fost trecute în revistă modele de bună practică existente în alte state europene privind sprijinul acordat victimelor și intervenția multidisciplinară în situațiile de violență sexuală.

În acest context au fost discutate aspecte tehnice și organizatorice, punctuale legate de particularitățile pe care le prezintă sistemul de medicină legală din țara noastră, din perspectiva modului în care acest tip de servicii poate fi adaptat și implementat cu succes, pentru a oferi sprijin integrat victimelor violenței sexuale.

Totodată, în cadrul discuțiilor au fost conturate mai multe direcții de acțiune, care să asigure în perioada următoare, printr-un parteneriat solid între cele două instituții, cadrul necesar pentru crearea și operaționalizarea a 10 centre de intervenție pentru victimele violenței sexuale, care vor funcționa la nivel național, pe lângă serviciile de medicină legală și un centru pilot de intervenție pentru victimele violenței sexuale, care va funcționa în cadrul Spitalului Universitar de Urgență București.

Acest parteneriat va contribui la realizarea obiectivelor proiectului predefinit ”Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România”, derulat în prezent de către ANES, care constituie o primă abordare de acest tip în România și răspunde necesității de armonizare cu prevederile art. 25 din Convenția de la Istanbul care se referă la “înfiinţarea de centre de sesizare a cazurilor de criză în urma violului sau a violenţei sexuale corespunzătoare, uşor accesibile, în număr suficient pentru a furniza examinarea medicală şi medico-legală, asistenţă post-traumatică şi consiliere pentru victime.”

Doamna Secretar de Stat, Luminita Popescu a adresat mulțumiri conducerii INML pentru sprijinul acordat, a subliniat importanța colaborării și dialogului interinstituțional, direct, permanent și proactiv, din perspectiva atingerii unor rezultate concrete, care sa vină în întâmpinarea nevoilor specifice ale victimelor violenței domestice și violenței sexuale.