Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES), în calitate de Beneficiar/Lider de parteneriat al proiectului POCU: 465/4/4128038 „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!”, a organizat luni, 19 octombrie, o întâlnire de lucru în sistem videoconferință, la care au participat șase parteneri din cadrul proiectului, respectiv membrii echipelor locale de la nivelul Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din județele Covasna, Gorj, Hunedoara, Mehedinți, Sibiu și Suceava (Primăria Municipiului Rădăuți), care implementează în prezent activitățile specifice din cadrul proiectului. La întâlnire, din partea ANES au participat: doamna Luminița Popescu, secretar de stat, manager de proiect Monaliza Cîrstea, director, Aura Ciobanu, expert coordonare rețea servicii sociale și Cristina Niculescu, expert servicii sociale.
Evenimentul a constituit un bun prilej pentru dialogul direct cu privire la stadiul actual al implementării activităților proiectului.
Fiecare partener a prezentat principalele impedimente cu care se confruntă în procesul de recrutare și selectare a persoanelor în grupul țintă, în special, cele privind identificarea persoanelor beneficiare din cadrul locuinței protejate.
Aspectele relevate de către parteneri au evidențiat faptul că, pe lângă dificultățile create de pandemia COVID 19, victimele violenței domestice manifestă un nivelul ridicat de reticență și nehotărâre, atât în legătură cu soluția de separare definitivă de agresor și transferul la o viață independentă, cât și în cee ce privește accesarea serviciilor de găzduire și de suport specializate.
Doamna secretar de stat, Luminița Popescu a subliniat faptul că este absolut necesară continuarea și intensificarea activităților de diseminare a informațiilor cu privire la serviciile sociale nou create, până la nivelul celor mai mici comunități locale, în scopul de a ajunge la potențialele beneficiare aflate în dificultate.
În acest sens, în selectarea grupului țintă al proiectului trebuie să fie avute în vedere absolut toate tipurile de relații familiale, sociale/parteneriale, de rudenie/afinitate pe care victima le are cu celelalte persoane raportat la prevederile art. 5 din Legea nr. 217/2003 și absolut toate formele de violență domestică definite în legislația specifică.
De asemenea, s-a recomandat extinderea sferei de actori locali relevanți, prin implicarea reprezentanților: primăriilor, unităților spitalicești, poliției, organizațiilor neguvernamentale, cultelor religioase, sindicatelor și patronatelor și mass-mediei, pentru asigurarea unei intervenții prompte și eficiente în interesul victimelor violenței domestice.
Totodată, ANES își propune să acorde întreg sprijinul tuturor partenerilor locali în atingerea obiectivelor prevăzute în cadrul proiectului, în sensul extinderii cooperării și colaborării cu instituții relevante precum Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane (ANITP), Asociația Comunelor din România, Asociația Orașelor din România, Asociația Municipiilor din România, în vederea asigurării diseminării informațiilor privind acordarea serviciilor sociale integrate victimelor violenței domestice, în funcție de particularitățile cazurilor.
La finalul întâlnirii, doamna Luminița Popescu, secretar de stat al Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, a mulțumit partenerilor locali pentru implicarea în activitățile proiectului și a dat asigurări în ceea ce privește sprijinul direct și necondiționat al ANES în sensul limitării impedimentelor, în paralel cu identificarea unor soluții optime de implementare a proiectului.

Galerie Foto