La data de 10 noiembrie 2020, a fost organizată o întâlnire de lucru privind stadiul de implementare al proiectului predefinit ”Sprijinirea implementării Convenției de la Istanbul în România”.
Întâlnirea a avut loc online, iar printre participanți s-au numărat repezentanți ai Minsterului Justiției din România, ai Ministerului Justiției și Securității Publice din Norvegia și ai Consiliului Europei, iar din partea Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) au fost prezente: doamna Luminița Popescu, secretar de stat, doamna Monaliza Cîrstea, directorul echipei de management din cadrul ANES și doamna Carmen Niculescu, manager de proiect.
În cadrul întâlnirii au fost discutate aspecte tehnice și organizatorice punctuale legate de stadiul implementării activităților proiectului ”Sprijinirea implementării Convenției de la Istanbul în România”, dificultăți, întârzieri și potențiale riscuri de implementare ale activităților provocate de pandemia de COVID19, dar și măsuri preventive pentru combaterea acestora și următorii pași care trebuie făcuți.
În a doua parte a întâlnirii a fost menționată propunerea de proiect – VERA – Schimbări pozitive prin pași integrați de acțiune în vremuri tulburi! (luând în consierare alocarea rezervei prevăzute în MoU).
În ceea ce privește proiectul VERA, acesta a fost bine venit și a primit aviz în cadrul Comitetului. Au fost solicitate asigurări cu privire la capacitatea de implementare, iar ANES a subliniat că una dintre garanții va fi parteneriatul direct cu organizații non-guvernamentale reprezentative și cu o experiență vastă în domeniu.
S-au mai discutat obiectivele, activitățile, planificarea și potențialele riscuri care ar putea fi întâlnite pe parcurs.
În încheiere, s-au discutat viitorii pași care vor fi urmați de instituțiile implicate, iar toate aspectele vor fi reanalizate și vor reveni în atenția Comitetului la următoarea întâlnire, stabilită în luna ianuarie, 2021.
Proiectul ”Sprijinirea implementării Convenției de la Istanbul în România” a fost implementat de ANES la data de 29 ianuarie 2019 și constituie o premieră de abordare în România. Acesta reprezintă o acțiune strategică menită să sprijine autoritățile administrației publice din România să adopte o acțiune coordontă în abordarea provocărilor generate de punerea în aplicare a Convenției de la Istanbul, ratificată de România prin Legea nr. 30/2016 și vizează, în mod implicit, reducerea violenței domestice și a violenței împotriva femeilor, fiind orientat spre facilitatea schimbului de bune practici cu instituții norvegiene relevante, cu experiență în domeniu.
ANES are ca parteneri în derularea activităților două organizații norvegiene de prestigiu: St. Olav University Hospital – Department of Brøset, specializat în domeniul serviciilor pentru victimele violenței sexuale și The Secretariat of the Shelter Movement, organizație specializată în desfășurarea de activități în domeniul serviciilor pentru agresori.
Pe lângă alte acțiuni relevante, pilonii principali ai proiectului se axează pe dezvoltara unor rețele de centre de servicii, respectiv, 10 centre de criză pentru cazurile de violență sexuală și 8 centre de consiliere pentru agresori.
În ceea ce privește proiectul predefinit, ANES are în continuare sprijinul declarat al finanțatorului, fiind stabilită următoarea intalnie a comitetului de implementare, in ianuarie.

Galerie Foto