Prevenirea și combaterea violenței domestice și egalitatea de șanse între femei și bărbați reprezintă două constante vitale care trebuie să se regăsească permanent în educația tinerei generații, fiind baza colaborării dintre Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) și Ministerul Educației.

În acest sens, la data de 16 august a.c., a avut loc o întâlnire între doamna Luminița Popescu, secretar de stat al ANES și domnul Radu Szekely, secretar de stat în cadrul Ministerului Educației, pentru a discuta viitoarele direcții de acțiune ale parteneriatului interinstituțional. La întâlnire au participat reprezentanții ANES: doamna Monaliza Cîrstea, director al Direcției Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice, doamna Diana Neaga, consilier personal și reprezentanți ai ministerului: doamna Cristina Tunegaru, consilier personal.

Au fost reluate discuțiile privind modalitățile de aplicare concretă a propunerilor rezultate în cadrul Grupului de lucru organizat la nivelul ANES privind includerea perspectivei de gen și a noțiunii de violență împotriva femeilor în oferta curriculară, programele școlare și revizuirea conținutului manualelor din perspectiva reprezentativității personalităților feminine, și au fost abordate măsurile din actuala Strategie naţională pentru prevenirea şi combaterea violenţei sexuale “SINERGIE” 2021-2030.

Principalele direcții de acțiune se vor concentra pe:

– formarea  cadrelor didactice, prin intermediul Caselor Corpului Didactic(CCD), în domeniu egalitatea de șanse între femei și bărbați și prevenirii și combaterii stereotipurilor și prejudecăților,

– nevoia de construire a unui cadru coerent de certificare a expertizei în domeniu egalitații de șanse între femei și bărbați, pe care să se construiasca intervențiile și propuneri generate în anul 2018, în cadrul Grupului de lucru care a fost constituit la nivelul ANES,

– analiza posibilității introducerii unor module pedagogice axate pe prevenirea și combaterea violenței domestice și egalitatea de șanse între femei și bărbați,  la nivelul instituțiilor universitare care pregătesc viitorii profesioniști,

–  introducerea unor criterii specifice de evaluare în cazul evaluării cadrelor didactice/unităților de învățământ,

–  realizarea unor campanii orientate pe acțiuni și mesaje împotriva violenței domestice (în cadrul celor 16 zile de activism împotriva violenței domestice (25 noiembrie – 10 decembrie),

– îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice din învățământul primar, gimnazial, liceal și tehnic și profesional abordarea violenței sexuale și violenței domestice,

– formarea continuă pentru cadrele didactice pe tema prevenirii și combaterii violenței sexuale în toate formele sale, inclusiv a faptelor săvârșite în mediul cibernetic,

-informarea și instruirea elevilor și părinților în scopul conștientizării necesității educării în scopul prevenirii și combatere abuzurilor sexuale de orice tip și din orice mediu: unitate de învățământ, familie/familie extinsă, comunitate, societate,

– înființarea unor cluburi de împuternicire a fetelor și băieților (CIFB) pe lângă unitățile de învățământ, cu activități centrate pe: dezvoltarea personală, cunoașterea drepturilor, mentorat, modele de viață, tehnici de autoapărare,

– realizarea unor activități extracurriculare axate pe prevenirea și combaterea violenței domestice,

– includerea acestei teme în viitoarul program de coaching destinat directorilor unităților de învățământ,

– desemnarea persoanelor cu atribuții în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați, la nivelul unităților de învățământ.

Galerie Foto