Inițiativele femeilor în zona de antreprenoriat reprezintă o cale de succes în multe domenii de afaceri. Tocmai de aceea, în această săptămână a avut loc o întâlnire între doamna Cornelia Rotaru, președinta Asociației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin (ADAF) și doamna Luminița Popescu, secretar de stat al Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES).
Doamna Cornelia Rotaru a prezentat acțiunile întreprinse în cadrul proiectului intitulat ”IMPLICĂ-TE ÎN POLITICI PUBLICE PENTRU AFACERI!”, implementat de ADAF și cofinanțat prin Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.
Pentru sustenabilitatea acțiunilor derulate prin acest proiect, ADAF a înaintat ANES propunerea încheierii unui parteneriat care să constituie baza derulării unor acțiuni comune de promovare a antreprenoriatului feminin.
Întâlnirea și propunerea încheierii parteneriatului au fost apreciate de către conducerea ANES, care a subliniat că favorizează cadrul orientării către progres în ceea ce privește viitoarele proiecte desfășurate în domeniile de competență ale celor două instituții.
Parteneriatul între Asociația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin – ADAF și Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați are scopul de a promova și consolida colaborarea și dialogul societății civile cu administrația publică, prin activități comune, derulate în scopul dezvoltării și implementării unor politici publice privind aplicarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul antreprenorial.

Galerie Foto