În data de 21 aprilie 2021, a avut loc o întâlnire între doamna Luminița Popescu, secretar de stat al Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați și doamna Corina Licea, președinte al Institutului Național de Administrație.

Discuțiile au abordat problematica egalității de șanse, punându-se bazele viitoarelor colaborări și parteneriate cu privire la integrarea principiului egalității de șanse și de tratament în programele de formare specializată și perfecționare pe care le asigură Institutul Național de Administrație pentru personalul din administrația publică.

Programele de formare specializată abordează, într-o manieră inovativă, tematici complexe, menite să formeze competențe și să dezvolte aptitudini care să țină pasul cu cerințele unei administrații publice moderne și performante. Mai departe, programele de perfecționare oferă personalului din administrația publică și altor persoane interesate, tematici variate, stabilite printr-o analiză atentă a nevoilor de formare și adaptate cerințelor din documentele strategice naționale și internaționale.

Doamna Corina Licea este o promotoare a principiului egalității de șanse și înțelege importanța acestuia, arătându-și, astfel, toată deschiderea față de colaborarea și posibilele parteneriate cu Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, susținând că dorește ca INA să devină un „exemplu pentru administrația publică, prin accelerarea profesionalizării resurselor umane, prin performanță la orice nivel, prin schimbarea de mentalități în ceea ce privește rolul oamenilor din sistemul public”.

În urma întâlnirii de astăzi s-a stabilit inițierea unui eveniment comun în cadrul săptămânii egalității de șanse, care se va desfășura în perioada 10 – 15 mai 2021.

Galerie Foto