Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenței domestice reprezintă prima lege-cadru prin care a fost reglementat la nivel național  acest domeniu deosebit de important pentru viața și siguranța femeilor, cu multiple ramificații în plan social, aceasta fiind publicată  inițial în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 29 mai 2003.

 De-a lungul timpului, actul normativ a acumulat modificări deosebit de importante, deschizând calea către acțiuni concrete și măsuri de sprijin și protecție destinate victimelor violenței domestice.  Acestea au deschis posibilitatea reală a instituirii unor măsuri efective de protecție și de sprijin pentru victimele violenței domestice, cele mai importante fiind:

  • Reglementarea ordinului de protecție(cu valabilitate de 6 luni) și definirea principalelor forme ale violenței domestice (7 tipuri): violența verbală, violența psihologică, violența fizică, violența sexuală, violența economică, violența socială, violența spirituală.(2012)

  • Reglementarea ordinului de protecție provizoriu (cu valabilitate de 5 zile) provizoriu ca formă specifică de protecție a victimelor aflate în situații de pericol iminent, redefinirea formelor violenței domestice, redefinirea și extinderea tipurilor de servicii sociale, extinderea categoriei de persoane care au calitatea de membru al familiei, reglementarea necesității unui sistem electronic de supraveghere care să permită verificarea respectării obligației agresorului în cazul ordinului de protecție provizoriu și a ordinului de protecție.(2018)

  • instituirea asistenţei juridice obligatorii a persoanei care solicită emiterea ordinului de protecţie şi majorarea limitelor maxime ale pedepsei cu închisoarea pentru persoanele care încalcă ordinul de protecţie sau ordinului de protecție provizoriu ( de la 6 luni la 5 ani). (2020)

  • introducerea conceptului de “violență cibernetică” în sfera “violenței domestice” și enumerarea faptelor care pot intra sub incidența acestuia, (2020)

Cu prilejul marcării a 18 ani de la adoptarea Legii nr.217/2003, doamna Lunimița Popescu, Secretar de stat al ANES, a menționat că ” Este esențial ca eforturile comune ale tuturor factorilor responsabili  să se concentreze pe implementarea corectă și adecvată a prevederilor acestei legii, care generează soluții într-o manieră aproape exhaustivă, la toate nivelurile și în toate sferele de intervenție.”

Totodată, în acest an, la nivel internațional  se împlinesc 10 ani de la deschiderea spre semnare a Convenției de la Istanbul  și, la nivel național, se împlinesc 5 ani de la ratificarea Convenției de către țara noastră.

În mod incontestabil, ratificarea Convenției de la Istanbul a generat un puternic impuls generator de reformă și schimbări pozitive fără precedent, susținute de modificările aduse Legii nr.217/2003 în cursul anului 2018, iar, angajamentul ferm al Guvernului României  în ceea ce privește continuarea implementării Convenției de la Istanbul a fost reiterat, foarte recent,  prin aderarea la Declarația privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul) – zece principii pentru un deceniu reînnoit de acțiune, adoptată de către Comitetul Părților (Consiliul Europei – 6 mai 2021).