Astăzi, 30 iunie 2021,  s-a încheiat a 2-a serie de  sesiuni de instruire, aceasta fiind dedicată șefilor de birouri /formațiuni ordine publică. Sesiunile au fost realizate prin parteneriatul  dintre Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, Inspectoratul General al Poliției Române, Asociația ANAIS și Asociația Necuvinte.

Sesiunile de instruire s-au bucurat de o largă participare, însumând un număr total de 273 participanți, care au putut beneficia de o serie de informații esențiale pentru intervențiile în situațiile de violență domestică, axate pe aspecte practice.

Principalele teme abordate în cadrul sesiunilor de instruire au vizat:

 • aspecte procedurale privind emiterea ordinului de protecție provizoriu,
 • eliminarea stereotipurilor și prejudecăților(jurisprudența CEDO), și raportul dintre mituri și realitate în cazurile de violență domestică,
 • modalități de informare a victimelor și comunicare adecvată
 • abordarea victimelor violenței domestice, profilul victimei violenței domestice și profilul agresorului
 • sesizarea din oficiu
 • măsurile care pot fi dispuse de către procuror în cazul ordinelor de protecție provizorii
 • intervenția în cazurile cu bolnavi psihici, copii, vârstnici, persoane cu dizabilități, consumatori de substanțe psihotrope
 • caracterul repetitiv al violenței domestice- studiu de caz
 • abordarea integrată a situațiilor de violență domestică din perspectiva serviciilor sociale și serviciilor specializate destinate violenței domestice,
 • evitarea viciilor de procedură în cazul emiterii ordinelor de protecție provizorii/ordinelor de protecție,
 • aspecte legate de procedura civilă și penală în instrumentarea cazurilor de violență domestică.
 • Aplicația BRIGHT SKY RO