La mijlocul săptămânii, în cadrul inițiativei Guvernare după criză, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), a organizat o masă rotundă cu tema: Construirea unor abordări guvernamentale integrate asupra violenței de gen. La acest eveniment, din partea Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) a participat doamna Monaliza Cîrstea, director.
Tematica mesei rotunde a beneficiat de intervențiile unor reputați specialiști în domeniu: doamna Sylvie Durrer, director, Oficiul Federal pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, Departamentul Federal al Afacerilor Interne din Elveția, domnul Bert Groen, Președinte, Centrul European pentru Familie și Justiție, doamna Stefania Doebbel, Director al Afacerilor Interne, Ministerul pentru Probleme Femeilor și Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, Chile, doamna Tatyana Teplova, director, Direcția Politici Coerente pentru Dezvoltare Durabilă ( OECD) .
Vorbitorii au trecut în revistă problemele actuale cu care se confruntă toate statele în ceea ce privește violența domestică, în contextul pandemiei COVID 19.
Astfel au fost evidențiate următoarele aspecte importante:
• Necesitatea existenței unui mecanism de coordonare la nivelul statelor și a unor instrumente de lucru care să îmbunătățească intervenția specifică.
• Nevoia permanentă de a transmite mesaje pentru sprijinirea victimelor în cadrul campaniilor sau mesajelor de la nivel guvernamental.
• Adaptarea serviciilor sociale la nevoile victimelor/declararea lor ca servicii esențiale.
• Analizarea și reducerea numărului de etape parcurse de victimă pe traseul instituțional/evitarea revictimizării acesteia.
• Soluția preluării modelului promovat de Centrul European pentru Familie și Justiție.
• Promovarea abordării centrate pe victimă pentru a veni în sprijinul nevoilor individuale.
• Necesitatea culegerii și prelucrării datelor pentru a stabili dimensiunea fenomenului și orientarea măsurilor necesare.
• Alocarea de resurse suficiente( financiare și umane) pentru asigurarea unei capacități instituționale adecvate.

Galerie Foto