În cadrul parteneriatului dintre Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) și Asociația TRANSCENA pentru susținerea implementării proiectului DECIDES Europe “Prevenirea violenței de gen – perspectiva tinerilor”, derulat în prezent de către Asociația Transcena, în parteneriat cu Fundația Interarts, Asociația Trabe (Spania) și Kvindenmuseet i Danmark (Danemarca), la data de 28 octombrie a fost organizată masa–rotundă cu titlul “Rolul școlii în prevenirea și combaterea violenței domestice și a hărțuirii”.
La eveniment au participat: asistenți sociali din cadrul serviciilor sociale publice și private, reprezentanți din cadrul Poliției Române și reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale, iar din partea ANES, doamna Monalisa Cîrstea, director.
În cadrul discuțiilor s-a subliniat faptul că, modul în care sunt obișnuiți copiii cu comportamentele violente și creșterea extremă a riscului de utilizare a violenței în grupurile de copii, precum și a riscului de formare de relații bazate pe violența de gen în grupurile de copii, inclusiv în școală, generează un impact important în manifestarea violenței domestice.
De asemenea, s-a concluzionat faptul că cei doi piloni care pot sprijini educația de calitate pentru copii sunt familia și profesorii și că aceștia, la rândul lor, au nevoie de pregătire specializată pentru a putea gestiona situațiile de abuz cu care se confruntă adesea copiii, de cele mai multe ori în mediul școlar. Mulți dintre participanți au relevat povești de viață personale sau experiențe trăite de către elevi, fiind evidențiată nevoia esențială a acestora de sprijin emoțional, de cultivare a unui climat de siguranță și încredere, atât în unitățile școlare, cât și în familie și societate.
Au fost trecute în revistă: principiile care guvernează relațiile dintre instituție-profesor-elev, metodologiile, procedurile și rapoartele utilizate la nivelul unităților de învățământ cu privire la semnalarea și gestionarea situațiilor de violență domestică și violență sexuală.
Pentru a-și atinge cât mai bine obiectivele, proiectul a avut ca axă centrală organizarea unor reprezentații de teatru-forum, formă inovativă de teatru în care spectatorul devine în mod conștient participant.
Astfel, în cadrul acestor reprezentații, tinerii au învățat să caute soluții pentru probleme, să înțeleagă situația unei victime, să fie mai toleranți cu ceilalți și să privească realitatea cu mai puține prejudecăți, explorând principii de etică pe care doresc să le respecte în viață. Drept urmare tinerii au reușit să înțeleagă sensul egalității de șanse între femei și bărbați, existența unor forme de violență îndreptate preponderent împotriva femeilor, necesitatea dialogului și a organizării eficiente la nivel de grup pentru a putea lua decizii comune.
În concluzie, educația prin artă are valențe deosebite pentru tineri și poate sensibiliza și dezvolta abilitățile de comunicare, atitudinile de empatie și de toleranță, non-discriminare și angajare civică.
De asemenea, proiectul a asigurat un curs de formare pentru profesori, oferind acestora un cadru de dezvoltare a abilităților, recunoaștere a fenomenului de violență domestică, de înțelegere a cadrului legal, de prevenire și suport pentru tineri ajutând-i totodată să-și sporească capacitatea de a identifica potențialele victime.
În acest sens, ANES a evidențiat viitoarele măsuri și proiecte care vizează atât împuternicirea și dezvoltarea personală a tinerilor în scopul prevenirii și combaterii violenței sexuale și a violenței domestice, dar și pregătirea cadrelor didactice pentru asigurarea unei bune înțelegeri a acestei problematici.
Evenimentul a constituit un bun prilej pentru reafirmarea rolului esențial pe care îl are educația în rândul tinerei generații, în scopul eliminării tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor, ca factor favorizant al fenomenului violenței de gen.

Galerie Foto