Vocile femeilor trebuie să fie auzite, ele trebuie să fie reprezentate corect, iar implicarea femeilor în luarea deciziilor este esențială.

Nu trebuie să ne fie frică să implementăm acțiuni pozitive în direcția realizării egalității de gen, precum cotele de gen. Acestea pot ajuta la recuperarea decalajului istoric de reprezentare a intereselor femeilor în luarea deciziilor.

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse a fost reprezentat la a 66-a ediție a Comisiei pentru Statutul Femeii a ONU (CSW) de la New York de doamna Luminiţa Popescu, secretar de stat al Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES).

Reuniunea se desfăşoară în perioada 14-25 martie 2022 şi are ca temă egalitatea de gen, dar și împuternicirea fetelor și femeilor pentru crearea politicilor și programelor de reducere a riscurilor de mediu și a schimbărilor climatice.

Cu ocazia mesei rotunde ministeriale cu tema „Women’s voice and agency: good practices toward achieving women’s full, equal and meaningful participation and decision – making in the context of climate change, environmental and disaster risk reduction policies and programmes”, doamna Luminiţa Popescu, secretar de stat al Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) a declarat:

„Evaluarea cauzelor implicării inegale a femeilor și bărbaților în procesele de luare a deciziilor necesită o abordare interdisciplinară, multidimensională a obstacolelor care fac ca vocile femeilor să fie mai puțin auzite și, prin urmare, mai puțin reprezentate. Schimbarea realităților sociale în ceea ce privește promovarea participării echilibrate de gen la luarea deciziilor implică eforturi instituționale conjugate de împuternicire a femeilor. Nu trebuie să ne fie frică să implementăm acțiuni pozitive în direcția realizării egalității de gen, precum cotele de gen. Acestea pot ajuta la recuperarea decalajului istoric de reprezentare a intereselor femeilor în luarea deciziilor”.

De asemenea, au fost prezentate principalele măsurile incluse în „Strategia naţională privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2022-2027”. Printre aceste măsuri menţionăm:

  • Identificarea bunelor practici care pot îmbunătăți echilibrul de gen privind participarea la decizie în mediul public și mediul privat.

  • Organizarea de sesiuni de formare în leadership pentru femeile din partidele politice.

  • Creșterea reprezentării și participarea semnificativă a femeilor în negocierile de pace, procesele de mediere și în cadrul misiunilor de menținere a păcii.

Doamna Luminița Popescu, secretar de stat al Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) a susținut că „reprezentarea atât a vocilor femeilor, cât și a bărbaților în procesul de luare a deciziilor este crucială pentru consolidarea societăților democratice. Conducerea incluzivă și diversificată este imperativă pentru a rezolva provocările complexe cu care se confruntă factorii de decizie astăzi și că un viitor durabil va rămâne doar un deziderat fără realizarea egalității de gen”.

La eveniment au participat reprezentanți ai statelor membre, entități ale Organizaţiilor Naţiunilor Unite, dar și ai organizațiilor neguvernamentale acreditate de Consiliul Economic şi Social al Naţiunilor Unite (ECOSOC) din toate regiunile lumii.

Galerie Foto

Mesajul doamnei Luminița Popescu, secretar de stat al Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați