MERGEM MAI DEPARTE ÎMPREUNĂ!  Prin parteneriat și solidaritate construim o lume mai bună pentru toate femeile din România!

În contextul continuării colaborării  și dialogului dintre Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) și reprezentanții organizațiilor neguvernamentale cu activitate în domeniile egalității de șanse între femei și bărbați și prevenirii și combaterii violenței domestice, la sediul ANES  a avut loc  prima întâlnire, după momentul declarării  pandemiei COVID-19,  la care au participat: doamna Luminița Popescu, Secretar de Stat al Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, doamna Monalisa Cîrstea, director și doamnele: Laura Albu, vicepreședinte European Women’s Lobby, președinte  Romanian Women’s Lobby, președinte executiv al Fundatiei Centrul de Mediere si Securitate Comunitar, Daniela Drăghici, vicepreședinte  Romanian Women’s Lobby, vicepreședinte Sexul vs Barza, Advocacy Consultant & Trainer,membru IPPF-EN Regional Executive Committee, membru ASTRA & SECS și Andreea Fedor, doctorand.

În cadrul discuțiilor, în principal, au fost vizate modalitățile viitoare de colaborare și propunerile de proiecte prin care poate fi asigurată respectarea și aplicarea legislației naționale din domeniile de competență ale ANES.

Dintre proiectele și acțiunile actuale care au fost prezentate de către partenerii din sfera neguvernamentală pot fi enumerate o serie de teme importante, cum ar fi: completarea și îmbunătățirea legislației actuale în ceea ce privește situația copilului martor al situațiilor de violență domestică, modalități de finanțare a serviciilor sociale organizate de către furnizorii privați, posibilitatea implicării în elaborarea viitoarelor Ghiduri aferente programelor operaționale din perioada de programare 2021-2027, realizarea unui proiect privind sprijinirea victimelor violenței domestice prin intermediul farmaciilor, prin utilizarea unui cod și informarea femeilor prin distribuirea unor material informative în supermarketuri, elaborarea unui proiect pe tema prevenirii și diminuării sexismului, acțiuni privind reprezentarea femeilor în sport și în viața politică.

În același sens, Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbati a evidențiat demersurile întreprinse până în prezent, care vin în sprijinul realizării obiectivelor comune, și care se vor concretiza în: organizarea unui Grupului Tehnic de Lucru – Egalitate, drepturi și valori, în parteneriat cu Ministerul Fondurilor Europene, la care organizațiile neguvernamentale din domeniu vor fi invitate să participe, în scopul de a putea discuta despre viitoarele oportunități de finanțare; elaborarea unei noi fișe de proiect, cu finanțare prin Mecanismul Financiar Norvegian, în cadrul căruia, conform legii, vor fi selectați parteneri din cadrul ONG-urilor, inițierea unor discuții cu Ministerul Transporturilor Infrastructurii și Comunicațiilor, privind măsurile necesare pentru prevenirea și combaterea violenței cibernetice.

Cu acest prilej, doamna Secretar de Stat, Luminița Popescu, a relevat importanța și eficiența unei  comunicări permanente și directe, subliniind contribuția esențială  a organizațiilor neguvernamentale la creșterea gradului de informare și furnizarea sprijinului necesar în beneficiul îmbunătățirii statutului social al femeilor din țara noastră, apreciind că  „această întâlnire, de un real succes, deschide un nou orizont, care ne permite să gândim și să planificăm modalitățile în care, intervențiile noastre individuale sau conjugate pot crea în viitor, un răspuns adecvat la problemele actuale cu care se confruntă societatea românească contemporană”.

Galerie Foto