Prin solidaritate, implicare și parteneriat putem transforma permanent drepturile femeilor în realitate!”

 Cu prilejul Zilei Internaționale a Drepturilor Omului, 10 decembrie 2020, care marchează sfârșitul celor 16 zile de activism împotriva violenței față de femei și fete (25 noiembrie -10 decembrie), Ambasada Suediei în România și Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES), își exprimă susținerea pentru respectarea drepturilor tuturor femeilor, ca parte  a drepturilor fundamentale ale omului, atât  în societate, cât și în familie.

Familia reprezintă cu prioritate locul în care fetele și femeile trebuie să se bucure de respect și de susținere în ceea ce privește dezvoltarea personală și atingerea potențialului  maxim socio- profesional dorit, de respectarea drepturilor lor individuale și de o viață normală în deplină demnitate.

În aceste momente dificile pentru întreaga societate, avem convingerea că forța și tăria de caracter a tuturor femeilor va contribui, încă o dată, la depășirea cu succes a situațiilor generate de răspândirea  COVID19, prin inițiative individuale sau comune și acțiuni centrate pe ideea de unitate și solidaritate umană. În principal, izolarea la domiciliu și distanțarea socială sunt măsuri de natură să accentueze vulnerabilitatea femeilor care sunt afectate de fenomenul violenței domestice. De aceea, Ambasada Suediei în România și Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați:

  • Lansează un apel public către toți membrii societății ca, mai ales în aceste momente de criză, familia să fie un loc de înțelegere, armonie, dialog, solidaritate și susținere reciprocă, respectarea drepturilor individuale ale fetelor și femeilor și a alegerilor acestora.

  • Își exprimă angajamentul de a continua, atât prin acțiuni individuale, cât și prin acțiuni comune măsurile de sprijin și protecție pentru victimele violenței domestice și violenței împotriva femeilor,

  • Încurajează femeile să reflecteze la situațiilor personale și să raporteze cu încredere autorităților competente situațiile de violență domestică cu care  se  confruntă,

  • Reamintesc femeilor afectate de fenomenul violenței domestice, discriminare pe criteriul de sex sau trafic de persoane, că nu sunt singure și că profesioniștii din instituțiile de specialitate, de la toate nivelurile, sunt pregătiți să intervină și să le acorde sprijinul necesar, oricând au nevoie.

Subliniază existența și disponibilitatea  liniei naționale telefonice de la nivelul ANES  cu nr. unic 0800 500 333, destinată victimelor violenței domestice, discriminării pe criteriul de sex și traficului de persoane, care furnizează gratuit, consiliere, îndrumare și asistență,  non-stop, 24h din 24, 7 zile din 7 și disponibilitatea permanentă a  serviciilor sociale care funcționează la nivelul  județean, prin grija Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Drepturilor Copilului (adăposturi, locuințe protejate, grupuri de suport psihologic, cabinete de consiliere vocațională, consiliere juridică).