Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) în calitate de  Promotor al proiectului predefinit „VERA – Positive change through integrated action in turbulent times!”, propus spre finanţare în cadrul Programului „Justiție” finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021, anunță organizarea procedurii de selecție a organizațiilor neguvernamentale (ONG), în calitate de parteneri, în cadrul acestui proiect, pentru componentele: instruirea echipelor mobile, instruirea specialiștilor din compartimentele de violență domestică (CVD) de la nivelul DGASPC-urilor și creșterea capacității acestora de a facilita accesul la justiție al victimelor violenței domestice și violenței de gen și a copiilor afectați de aceasta, realizarea unei cercetări – Barometru în domeniul violenței domestice și al violenței de gen, cu indicatori multiplii, în fiecare județ.

Candidații sunt invitați să depună dosarele de candidatură întocmite conform Metodologiei postate pe site-ul ANES: https://anes.gov.ro/,  până cel târziu la data 19 noiembrie 2021, ora.16.00.

Candidații vor transmite documentele solicitate scanate, în format electronic indicând în mesajul de înaintare mențiunea: „Pentru procedura de selecție a organizațiilor neguvernamentale (ONG), în calitate de parteneri, în cadrul proiectului predefinit „VERA – Positive change through integrated action in turbulent times!” propus spre finanțare în cadrul Programului „Justiție” finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 – Componenta/Componentele” la adresa: cristina.dusca@anes.gov.ro.

Rezultatele se vor comunica în termen de 3 zile lucrătoare de la data finalizării procedurii de selecție.

Pe data de 20 octombrie 2021 va fi organizată o sesiune de informare, deschisă tuturor ONG-urilor interesate.

 

(cu link de descarcare)

Metodologie de selecție a organizaţiilor neguvernamentale (ONG), în calitate de parteneri, în cadrul proiectului predefinit „VERA – Positive change through integrated action in turbulent times!” (Anexele 1-11)

Anexa 12 – Bugetul proiectului

ERATĂ la Metodologie de selecție a organizațiilor neguvernamentale (ONG), în calitate de parteneri, în cadrul proiectului predefinit „VERA – Positive change through integrated action in turbulent times!”, propus spre finanţare în cadrul Programului „Justiție” finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021

CLARIFICĂRI cu privire la Metodologia de selecție a organizațiilor neguvernamentale (ONG), în calitate de parteneri, în cadrul proiectului predefinit „VERA – Positive change through integrated action in turbulent times!”, propus spre finanțare în cadrul Programului „Justiție” finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021

PARTEA a II-a CLARIFICĂRI cu privire la Metodologia de selecție a organizațiilor neguvernamentale (ONG), în calitate de parteneri, în cadrul proiectului predefinit „VERA – Positive change through integrated action in turbulent times!”, propus spre finanțare în cadrul Programului „Justiție” finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021

REZULTAT – Procedură de selecție și evaluare a candidaturilor depuse de către organizațiile neguvernamentale (ONG), în calitate de parteneri, în cadrul proiectului predefinit „VERA – Positive change through integrated action in turbulent times!”, propus spre finanţare în cadrul Programului „Justiție” finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021.