Metodologii și bune practici privind evaluarea costurilor violenței împotriva femeilor –    O temă actuală, abordată în Programul de învățare reciprocă (MLP) în domeniul egalității de gen, derulat de către Comisia Europeană

În perioada 7-8 iulie, Finlanda a fost gazda seminarului online cu tema”Metodologii și bune practici privind evaluarea costurilor violenței împotriva femeilor”, organizat în cadrul Programul de învățare reciprocă (MLP) în domeniul egalității de gen, derulat de către Comisia Europeană . În cadrul seminarului, țara noastră a fost reprezentată de către doamna Monaliza Cîrstea, director ANES, și de către doamna Corina Drăgan, cercetător în cadrul  Institutului pentru Cercetarea Calității Vieții, în calitate de expert independent.

Acest program, devenit deja o tradiție, are drept scop facilitarea schimbului de informații cu privire la problemele egalității de gen și a transferului de bune practici între statele membre și își propune să consolideze potențialul țărilor participante de a învăța reciproc și de a dezvolta, în parteneriat cu Comisia, acțiuni comune în vederea realizării măsurilor cuprinse în Strategia UE pentru egalitatea de gen 2020-2025.

În prima zi a seminarului, cele mai importante prezentări au fost orientate pe :  introducerea în contextul politicii finlandeze(doamna Taina Riski, Comitetul pentru combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (NAPE), evaluarea costurilor violenței împotriva femeilor: experiențe anterioare și proiectul actual (Johanna Hietamäki, Institutul finlandez pentru sănătate și bunăstare) și, metodologii pentru evaluarea costurilor directe ale violenței împotriva femeilor( Heli Siltala, Universitatea din Jyväskylä și Tomomi Hisasue, Universitatea din Tampere).

În cea de-a doua zi a seminarului, doamna Agata Szypulska din cadrul Institutului European pentru Egalitatea de Gen a susținut o prezentare a studiului “Estimarea costurilor economice ale violenței de gen în Uniunea Europeană”. Acest studiu relevă dimensiunea acestui fenomen, indicând costuri foarte mari la nivel european, care se ridică la 152 de miliarde la nivelul UE.

În cele două zile ale seminarului, cea de-a doua parte a zilei a fost dedicată discuțiilor libere și exprimării opiniilor participanților pe baza unor teme de orientare.

Principalele concluzii au vizat:

  • Identificarea costurilor asociate : sistemul de sănătate și alte tipuri complementare de suport( sănătate mintală, consiliere psihologică, medicină legală), justiție (victimă și agresor), servicii sociale, educație, economie și piața forței de muncă.

  • Metodologii privid evaluarea costurilor și stabilirea unor indicatori specifici care să corespundă fenomenului complex

  • Măsuri de identificare a diferitelor forme de violență împotriva femeilor ( ex. potrivit Convenției de la Istanbul)

  • Instruirea unor specialiști, necesari pentru realizarea evaluării costurilor ,

  • Reponsabilizarea guvernelor, administrației locale și a comunităților locale în ceea ce privește identificarea, evaluarea și raportarea costurilor

  • Crearea unei rețele de cooperare pe tema estimării costurilor economice ale violenței de gen.

Galerie Foto