Marti,17 iunie 2020 s-a desfășurat, în format videoconferinţă, cea de-a patra reuniune a Consiliului European al Femeilor, organizată de către Alianța Europeană a Femeilor.

Tema propusă anul acesta a fost determinată de contextul global actual: WOMEN LEADING THE WAY TOWARDS A NEW ECONOMIC AND SOCIAL MODEL A GENDER PERSPECTIVE IN THE COVID-19 RESPONSE. România a fost reprezentată de către Ministrul Muncii și Protecției Sociale, doamna Violeta ALEXANDRU, alături de Secretarul de Stat al Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, doamna Luminița POPESCU.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai instituțiilor Uniunii Europene și ai altor instituții publice ale Statelor Membre, precum și reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale relevante pentru domeniul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați, printre care: domnul Dimitrios PAPADIMOULIS, doamna Mairead McGUINNESS, doamna Heidi HAUTALA, doamna Katarina BARLEY, Vice – Președinți ai Parlamentului European, doamna Evelyn REGNER, Președinte al Comisiei pentru Drepturile Femeii și  Egalitate de Gen, doamna Dubravka ŠUICA, Vice – Președinte al Comisiei Europene,  doamna Helena DALLI, Comisar European pentru Egalitate, doamna Mariya GABRIEL, Comisar European  pentru Inovație, Cercetare, Cultură, Educație și Tineret, domnul Nicolas SCHMIT, Comisar European pentru Muncă și Drepturi Sociale, doamna Elisa FERREIRA, Comisar European pentru Coeziune și Reformă.

Discuțiile reuniunii au vizat două problematici de o importanță majoră pentru egalitatea de gen, respectiv: “O perspectivă de gen pentru răspunsul COVID-19” și  “Împuternicirea femeilor prin angajare, investiții în servicii sociale și inovare”.

În intervenția sa, Secretarul de Stat al ANES, Luminița Popescu, a punctat principalele măsuri inițiate   în contextul răspândirii virusului Covid19, cu scopul prevenirii violenței domestice și a discriminării de gen, precum și a protejării victimelor violenței domestice.

În acest sens, ANES a adoptat o serie de măsuri suplimentare și a întreprins mai multe acțiuni, printre care:

  • implementarea la nivel național a campaniei de conștientizare cu titlul “Vă vedem, vă respectăm, împreună acționăm!”, al cărei obiectiv a fost valorizarea cu prioritate a muncii personalului feminin din domenii de maximă importanță, în contextul creat de pandemia COVID-19: sănătate, ordine publică, apărare, educație;

  • diversificarea tipului de informații furnizate la nivelul liniei telefonice naționale pentru victimele violenței domestice (helpline gratuit cu asistență non-stop, 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână), cu privire la: telemuncă, muncă de la domiciliu, posibilitatea de a rămâne acasă cu copiii sub 12 ani, șomaj tehnic, informații pentru femeile românce aflate în alte state afectate de COVID -19, informații privind măsurile naționale de siguranță adoptate prin Ordonanțele militare, etc.;

  • menținerea unui dialog continuu și transmiterea de recomandări către entitățile publice și private, active în domeniul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați;

  • realizarea unei analize privind situația cazurilor de violență domestică înregistrate în primul trimestru al anului 2020/capacitatea de găzduire în serviciile sociale;

  • menținerea unui dialog permanent și transmiterea de recomandări către toți furnizorii de servicii sociale.

În continuarea intervenției, Secretarul de Stat al ANES a pus accent pe necesitatea asigurării împuternicirii economice și politice a femeilor, inclusiv accesul la și control asupra resurselor economice, productive și participarea la procesul de decizie și a adus în atenție Legea nr. 202 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, care reprezintă cadrul normativ ce reglementează măsurile pentru promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, în vederea eliminării tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex, în toate sferele vieţii publice din România.

Lucrările s-au încheiat cu semnarea Concluziilor Consiliului European al Femeilor, iar România a fost primul stat care a declarat susținerea acestui document ce va  fi  transmis către Consiliul European, Parlamentul European, Comisia Europenă și Președinția Consiliului UE, pentru a sprijini și determina deciziile ce urmează a fi luate pentru împuternicirea economică, politică și socială a femeilor și a fetelor (ANEXA Concluziile Consiliului European al Femeilor).

* Consiliului European al Femeilor este o inițiativă ce reunește membrii Parlamentului European, comisari europeni și reprezentanți ai președinției Consiliului UE și are ca scop realizarea de propuneri concrete și inițierea unor acțiuni pentru schimbarea politicilor publice europene, printr-o abordare inovatoare a egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați.

Consiliului European al Femeilor este un Summit European informal, ce se desfășoară înaintea reuniunilor Consiliului European, având pe agenda tematici care urmăresc obiectivele politiciilor de gen și angajând lideri femei și societatea civilă în discuții care vizează actualizarea permanentă a viziunii asupra  egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați la nivelul Uniunii Europene.

Galerie Foto