La data de 3 decembrie 2020, în marja  Președinției Germane a Consiliului UE a fost organizată Videoconferința  miniștrilor ocupării și politicilor sociale din statele membre UE.

La acest eveniment participarea țării noastre a fost asigurată de către doamna Violeta Alexandru, ministrul muncii și protecției sociale și doamna Luminița Popescu, secretar de stat al Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, iar Comisia Europeană a fost reprezentată de către doamna Helena DALLI, comisar european responsabil pentru egalitate și de domnul Nicolas SCHMIT, comisar european responsabil pentru locuri de muncă și drepturi sociale.

În cadrul acestei videoconferințe, miniștrii ocupării și politicilor sociale din statele membre UE au avut ocazia să dezbată aspecte importante privind asigurarea unor condiții de muncă echitabile și a protecției sociale în cazul lucrătorilor din economia bazată pe platforme online, precum și cu privire la punerea în aplicare a Strategiei UE privind egalitatea de gen 2020-2025 în vederea realizării unei participări egale a femeilor și bărbaților pe piața muncii.

Cu acest prilej, în cea de-a doua parte a evenimentului Statele Membre au fost  invitate să își exprime opiniile cu privire la punerea în aplicare a Strategiei UE privind egalitatea de gen 2020-2025, în vederea realizării unei participări egale a femeilor și bărbaților pe piața muncii.

În acest sens, prezentând punctul de vedere al țării noastre, doamna Luminița Popescu a relevat faptul că “dreptul la egalitate de șanse între bărbați și femei este atât un drept fundamental cât și un factor de creștere economică la nivelul UE, sens în care se impune întreprinderea tuturor măsurilor necesare pentru asigurarea acestui principiu” .(..)”Drept urmare, considerăm că trebuie promovată abordarea multidimensională a egalității de gen și integrarea acestui principiu în cadrul tuturor politicilor la nivelul UE, inclusiv în măsurile de redresare economică în contextul pandemiei Covid-19”.

În același context, țara noastră a salutat lansarea Strategiei UE pentru egalitate de gen 2020-2025, recunoscând însemnătatea acestui document pentru ghidarea măsurilor naționale în domeniu și a evidențiat o serie de aspecte importate, după cum urmează:

– responsabilitatea Statelor Membre de a întreprinde mai multe măsuri pentru protejarea tuturor femeilor, în special a celor mai vulnerabile, cum ar fi femeile cu dizabilități, femeile migrante, victimele violenței domestice și hărțuirii sau cele care se confruntă cu sărăcia.

– asigurarea accesului neîngrădit al femeilor la educație, programe de recalificare și învățare pe tot parcursul vieții care să corespundă cu schimbările și cerințele pieței muncii.

– avantajele digitalizării și al flexibilizării programului de muncă, aspecte care au permis continuarea activității angajaților și, implicit, menținerea siguranței financiare a acestora pe perioada crizei.

– importanța continuării carierelor femeilor după ce acestea devin mame sau în contextul unor responsabilități de îngrijire a unor membrii ai familiei.

-recunoașterea muncii neremunerate și a valorii acesteia, prin încurajarea taților de a-și asuma mai mult rolul de îngrijitori și prin facilitarea accesului la concedii parentale flexibile și adecvat remunerate.

– importanța dezvoltării continue a  serviciilor de îngrijire, esențiale în asigurarea echilibrului dintre viața profesională și cea de familie, și absolut necesare pentru menținerea femeilor pe piața muncii.

– explorarea complementarităților și interdependențelor dintre ocuparea forței de muncă, condițiile de muncă, protecția socială, dialogul social, standardele de muncă și politicile familiale.

– asigurarea independenței economice a femeilor prin eliminarea diferențelor de remunerare dintre femei și bărbați și promovarea femeilor în poziții de conducere.

– încurajarea femeilor și fetelor în ceea privește alegerea carierelor și domeniilor în care vor să activeze, prin depășirea stereotipurilor.

Galerie Foto