Pe 24.02.2020 a avut loc, la sediul ANES, a 5-a întâlnire a Grupului de lucru constitut în coordonarea ANES privind elaborarea Strategiei naționale pentru prevenirea şi combaterea violenței sexuale „SINERGIE” 2020-2030
(Strategie inovativă și integrată Intervenție multidisciplinară – Non-stereotipuri – Egalitatea de șanse între femei și bărbați – Responsabilitate – Ghiduri și instrumente de lucru – Informare și instruire – Educație la toate nivelurile).
La discuții au participat reprezentanți ai Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati (ANES), Autorității Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA), Ministerului Sănătății, Ministerului Educației si Cercetării, Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane (ANITP), Inspectoratului General pentru Imigrări (IGI), Institutului Național al Magistraturii, Societății de Educație Contraceptivă si Sexuală (SECS), Romanian Women’s Lobby, Fundației Tineri pentru Tineri, Coaliției pentru Egalitate de Gen.
În cadrul lucrărilor, Grupul a luat în discuție importante aspecte legate de cadrul legal și procedural din perspectiva violenței sexuale și posibile propuneri de lege ferenda și a analizat proiectul Planului de acțiune pentru implementarea strategiei, elaborat pe baza contribuțiilor institutiilor si organizatiilor partenere. Pentru viitoarea întâlnire se va avea în vedere analiza măsurilor din cuprinsul planului amintit cu privire la termenele de realizare, resursele financiare, indicatori și riscuri.

Galerie Foto