Pe data de 18.06.2018 Plenul Camerei Deputaților, cameră decizională, a dezbătut și a adoptat cele două proiecte legislative inițiate de MMJS/ANES și anume:

– Proiect legislativ de modificare și completare a Legii nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței în familie, în acord cu prevederile Convenției de la Istanbul;

– Proiect legislativ de modificare și completare a Legii 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, în acord cu Angajamentul 1 asumat de România în cadrul Campaniei ONU/UN Women #HeforShe și cu recomandările Comitetului CEDAW.

ANES salută implicarea tuturor instituțiilor și organizațiilor non-guvernamentale relevante pentru cele două domenii care definesc misiunea instituției și anume: promovarea politicilor publice privind prevenirea și combaterea violenței domestice și promovarea egalității de șanse între femei și bărbați în România.