Pe data de 8 mai a.c., secretarul de stat al ANES, Grațiela Drăghici, a participat la dezbaterea organizată de Președintele Comisiei pentru Politică Externă din Camera Deputaților, Rozalia Birò, cu tema: EGALITATEA DE GEN – OBIECTIV DE DEZVOLTARE DURABILA.
Evenimentul s-a desfășurat la Palatul Parlamentului pentru a marca Ziua Națională a Egalității de Șanse între Femei și Bărbați și s-a înscris în seria acțiunilor la care #ANES este partener sau pe care le va organiza în această Săptămână a Egalității de Șanse.
La eveniment au participat parlamentari, Adjunctul Avocatului Poporului pentru domeniul drepturilor omului, Molnar Zsolt, reprezentanți ai CNCD si ai societății civile.
Intervențiile secretarului de stat Grațiela Drăghici în cadrul dezbaterii au pornit de la Motto-ul ales de România în contextul exercitării Presedinției Consiliului Uniunii Europene „Coeziunea Socială – Valoare comună europeană pentru:
– O Europă mai unită
– O Europă a convergenței
– O Europă a siguranței
– O Europă ca actor global
– O Europă a valorilor comune”
„Ei bine, NU putem vorbi de o Europă a valorilor comune fără a enunța dezvoltarea durabilă, ca valoare indispensabilă și NU putem vorbi de dezvoltare durabilă fără egalitate de șanse între femei și bărbați.”
In privinta Agendei ONU pentru dezvoltare durabilă 2030, secretarul de stat Grațiela Drăghici a subliniat faptul că „anul trecut, România a depus eforturi susținute pentru implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă la nivel național și în acest context a revizuit Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă, pentru a integra Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, ANES prin secretarul de stat Grațiela Drăghici făcând parte din Grupul de lucru pentru revizuirea Strategiei.
In cuprinsul Strategiei revizuite, pentru Obiectivul nr. 5 care vizează Egalitatea de gen – Realizarea egalităţii de gen şi împuternicirea tuturor femeilor şi a fetelor, toate eforturile instituționale au fost concentrate pentru a articula o serie de măsuri cu indicatori de rezultat, în conformitate cu Planul operațional de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterii violenței domestice pentru perioada 2018-2021.
Astfel, pentru Guvernul României, stat membru al Uniunii Europene, care a aderat la Agenda 2030, promovarea egalității de șanse între femei și bărbați, protejarea femeilor și fetelor din țară și din afara granițelor reprezintă valori fundamentale, indispensabile pentru evoluția și progresul oricărei societăți, cu aplicabilitate în toate sferele vieții publice: educație, sănătate, piața muncii, participare la decizie, împuternicirea economică a femeilor și, nu în ultimul rând, migrația forței de muncă în rândul femeilor și fetelor, și de aceea în baza Programului de Guvernare a Capitolului 8 „Respect si demnitate pentru femei” am promovat reglementări legislative și am dezvoltat o serie de instrumente și mecanisme pentru crearea unei societăţi cu aceleaşi oportunităţi, drepturi şi obligaţii pentru femei şi bărbaţi, o societate în care, diferenţele dintre femei şi bărbaţi trebuie să fie integrate, astfel încât să se asigure un echilibru real și constant.”
De asemenea, secretarul de stat al ANES, Grațiela Drăghici, a prezentat cele trei priorități majore pentru domeniul egalității de șanse între femei și bărbați, asumate în exercitarea mandatului de Preşedinție a Consiliului UE:
1. Creșterea independenței economice a femeilor, prin reducerea discriminării de gen în afaceri și a diferenței participării pe piața muncii, din perspectiva egalității de gen. În acest sens, avem în vedere următoarele aspecte: îmbunătățirea structurii ocupaționale a participării pe piața muncii a femeilor din mediul rural și a grupurilor vulnerabile; sprijinirea demarării și dezvoltării structurilor economice private înființate de femei în zonele rurale și reducerea discriminării de gen în afaceri.
2. A doua prioritate vizează Prevenirea și combaterea violenței domestice și măsuri de protecție de urgență pentru protejarea și sprijinirea victimelor.
3. Cea de-a treia prioritate este focusată pe Combaterea diferențelor de remunerare între femei și bărbați (cu accent deosebit pe inițiativa Comisiei privind Planul de acțiune 2017-2019 privind combaterea diferenței de remunerare între femei și bărbați). Președinția română va pregăti proiectul de concluzii ale Consiliului privind diferențele de remunerare între femei și bărbați, în special în ceea ce privește politicile și măsurile adecvate, pe care statele membre le pot aplica pentru a reduce decalajul.

GALERIE FOTO