La data de 04.08.2020, la sediul Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES), a fost organizată o întâlnire de lucru între doamna Luminița Popescu, Secretar de Stat al ANES și omologul său, domnul Dragoș Cosmin Lucian Preda, Secretar de Stat, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.

Din partea Agenției au mai participat: doamna Monaliza Cîrstea, director și doamna Carmen Niculescu, consilier superior.

Temele abordate în cadrul întâlnirii au fost: violența cibernetică, prevenirea riscurilor tehnologiei prin care se perpetuează sexismul, stereotipurile de gen, etica noilor tehnologii, combaterea fake-news, campanii de informare și conștientizare cu privire la prevenirea și combaterea violenței domestice, promovarea egalității de șanse între femei și bărbați, programe în domeniul inteligenței artificiale, îmbunătățirea colectării datelor/monitorizării măsurilor de protecție prin intermediul sistemelor informatice existente la nivelul instituțiilor cu atribuții în domeniu.

Discuțiile inițiate au identificat în persoana domnului Secretar de Stat, Dragoș C.I. PREDA,un adevărat ambasador al egalității de șanse între femei și bărbați, care și-a dedicat momente din viață cercetării acestui principiu cu valoare fundamentală pentru întreaga societate.

Doamna Secretar de Stat, Luminița Popescu a evidențiat noile modificări aduse Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, prin Legea nr. 106/2020, care vizează reglementarea violenței cibernetice ca formă a violenței domestice și măsurile de prevenire a acesteia, campania națională de informare cu privire la linia telefonică cu nr. unic 0800 500 333, destinată victimelor violenței domestice, discriminării pe criteriul de sex și traficului de persoane, din cadrul ANES.

Necesitatea desemnării unui expert în egalitate de șanse la nivelul instituțiilor publice, utilitatea elaborării unui Ghid destinat femeilor privind prevenirea violenței cibernetice, facilitarea accesului victimelor violenței domestice la măsurile de protecție, prin intermediul sistemelor informatice au fost prioritățile relevate de conducerea Agenției.

Domnul Secretar de Stat, Dragoș Preda a identificat oportunitățile de colaborare, prin acțiuni țintite către elaborarea unui studiu pe tema Gender budgeting, prevenirea și combaterea fake-news, etica noilor tehnologii, programe în domeniul inteligenței artificiale, sprijinirea campaniei naționale de informare cu privire la linia telefonică cu nr. unic 0800 500 333.

Direcțiile de acțiune concretizate în cursul acestei întâlniri vor face obiectul unui Protocol de colaborare, care va fi încheiat între cele două instituții.