PLAN DE MĂSURI

 privind prevenirea și combaterea violenței domestice, pe fondul măsurilor impuse la nivel național  pentru combaterea răspândirii COVID-19

 • M1 Realizarea unei analize privind situația cazurilor de violență domestică înregistrate în primul trimestru al anului 2020/capacitatea de găzduire în serviciile sociale.

 În urma centralizării datelor solicitate a rezultat faptul că serviciile sociale destinate victimelor violenței domestice, atât cele rezidențiale cât și cele de zi își continua funcționarea cu respectarea măsurilor de protecție atât pentru beneficiare, cât și pentru personalul specializat.

Un singur centru pentru victimele violenței domestice, aflat în subordinea DGASPC sector 3, respectiv Adăpostul pentru Victimele Violenței în Familie „Sfanta Maria” a raportat că si-a suspendat activitatea pe perioada stării de urgență, fiind pus la dispoziția copiilor ai căror părinți au fost depistați cu Covid 19.

Totodată, a rezultat faptul că în 4 județe (Bistrița-Năsăud, Mureș, Olt, și București Sector 3) în cadrul serviciilor sociale rezidențiale nu mai erau locuri de cazare disponibile la data de 31.03.2020.

La nivel național există în prezent un număr total de 236 de servicii destinate victimelor violenței domestice:152 SERVICII SOCIALE destinate prevenirii și combaterii violenței domestice din care : 146 destinate victimelor violenței domestice și 6 agresorilor familiali și 84 de servicii specializate: 42 de grupuri de suport și 42 de cabinete de consiliere vocațională.

Față de anul 2014(anul reînființării ANES) când exista un numărul total de doar 82 de servicii, se constată că numărul acestora practic s-a triplat, ca urmare a reformei structurale care a însoțit reforma legislativă realizată pe fondul implementării prevederilor Convenției de la Istanbul în țara noastră.

De altfel, cea mai mare creștere a numărului de servicii s-a realizat în acest an(2020), prin operaționalizarea la data de 04.03.2020 a serviciilor create pin proiectul POCU: 465/4/4128038 „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!”( în val. de 11 milioane Euro) -126 de servicii specializate : 42 Locuințe protejate, 42 grupuri de suport,42 cabinete de consiliere vocațională, acesta fiind implementat de către ANES în parteneriat cu DGASPC-uri și DAS-uri( în fiecare județ).

Dintre cele 152 servicii sociale existente în prezent, un număr de 146 servicii sunt destinate victimelor violenței domestice și 6 agresorilor familiali, astfel:

– 105 servicii rezidențiale pentru victimele violenței domestice, respectiv Centre de primire în regim de urgență, Centre de recuperare pentru victimele violenței domestice și Locuințe protejate pentru victimele violenței domestice;

– 41 servicii în regim de zi, respectiv Centre pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, Centre pentru servicii de informare si sensibilizare a populației;

 – 6 servicii destinate agresorilor familiali.

Totodată există un număr de 84 servicii specializate: 42 de grupuri de suport și 42 de cabinete de consiliere vocațională.

Menționăm faptul că din colaborarea și dialogul continuu dintre ANES  și autoritățile administrației publice loale cu atribuții în domeniu în această perioadă, a rezultat că serviciile sociale în regim rezidențial își desfășoară activitatea cu respectarea măsurilor și recomandărilor impuse la nivel național în contextul stării de urgență generată de răspândirea COVID- 19, iar cele în regim de zi și-au modificat și adaptat activitatea astfel încât să poată asigura în continuare consilierea și informarea victimelor violenței domestice (păstrarea distanței sociale, mijloace de comunicare alternative telefon, Whatsapp, Skype etc).

 

Fisa serviciilor sociale funcționale în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice, actualizată la data de 31 martie 2020 poate fi consultată pe pagina de Facebook: https://ro-ro.facebook.com/egalitatedesanse/posts/1635921449897824?__tn__=K-R și pe site-ul ANES: https://anes.gov.ro/.

De asemenea, în perioada următoare, prin intermediul proiectului  ”Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România” finanțat prin intermediul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, în cadrul programului ”Justiție” și implementat de către ANES (Valoarea totală a 2.500.000 euro) se vor realiza, printre altele, următoarele activități:

– Înființarea a 8 centre regionale de consiliere a agresorilor și elaborarea unei metodologii unitare și a unui set de instrumente standardizate pentru lucrul cu agresorii

– Sprijin și consiliere pentru victimele violenței sexuale prin înființarea a 10 centre de criză pentru viol.

 • M2 Comunicare permanentă pe adresa de Facebook și pe site-ul ANES cu informarea opiniei publice despre: măsurile, drepturile, serviciile de sprijin existente și disponibile în această perioadă. Promovarea permanentă a liniei telefonice cu nr.unic 0800 500 333 destinate victimele violenței domestice și a nr. unic de urgență 112. Transmiterea unor comunicate de presă/realizarea unor interviuri prin agențiile naționale de presă Agerpres și Mediafax și posturi radio(Antena Satelor, Europa FM, etc). Permanent

 • M3 Comunicarea unor recomandări adresate potențialelor victime aflate în situații de violență domestică privind aplicarea în continuare a măsurilor de protecție prevăzute de lege: OPP, OP, accesarea serviciilor sociale, măsuri de siguranță necesare pentru prevenirea și limitarea pandemiei. Permanent.

 • M4 Dialog permanent și recomandări către toți furnizorii de servicii sociale să rămână la dispoziția potențialilor beneficiari – victime ale violenței domestice și să asigure admiterea în serviciile de specialitate rezidențiale cu respectarea noilor măsuri de protecție a siguranței (unele dintre ele au elaborat o procedură proprie adaptată situației de urgență generate de COVID 19, luând în considerare: igienă sporită, distanțare socială, eventual, izolarea noilor beneficiari / carantină). – Permanent

 • M5 Transmiterea recomandărilor Ministerului Muncii si Protecției Sociale privind prevenirea și managementul situației generate de Pandemia de COVID-19 în serviciile sociale, recomandărilor autorităților de management către furnizorii de servicii sociale destinate prevenirii și combaterii violenței domestice și a prevederilor similare din cuprinsul Ordonanțelor – Permanent

 • M6 Transmiterea recomandării privind adaptarea activității serviciilor sociale nerezidențiale, după caz, prin mijloacele alternative de comunicare precum: telefon, WhatsApp, Skype, platforma de informații online – pe site-ul instituției, informații prin pagina Facebook etc. – Realizat

 • M7 Aplicarea extinderii și diversificării tipului de informații furnizate la nivelul liniei de telefonice naționale 0800 500 333 pentru victimele violenței domestice, disponibile gratuit, helpline cu asistență non-stop, 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână – 0800 500 333 (de exemplu, orientare cu privire la: telemuncă, muncă de la domiciliu, posibilitatea de a rămâne acasă cu copiii sub 12 ani, șomaj tehnic, informații pentru femeile române aflate în străinătate în alte state afectate de COVID -19, informații privind măsurile naționale de siguranță  adoptate prin Ordonanțele militare, etc.) – Permanent

Potrivit datelor statistice, în perioada 01.01.2020 – 30.04.2020 au fost înregistrate 955 apeluri.

În mod concret, din datele statistice actualizate la data de 30.04.2020, se constată că în perioada 16 martie 2020 – 30 aprilie 2020,  care coincide cu inițierea și menținerea stării de urgență, la linia telefonică națională destinată victimelor violenței domestice au fost înregistrate 436 apeluri,  evidențiind o creștere a numărului de apeluri cu 255,  față de aceeași perioadă a anului precedent. (181  de apeluri).

Cu siguranță, aceste cifre reflectă nevoia mai mare de informare și, de aceea rămânem  alături de toate femeile care trec printr-o situație de violență domestică și le încurajăm atât pe ele, cât și pe alte persoane care au cunoștință despre asemenea fapte, să apeleze linia telefonică cu nr. unic 0800 500 333 și să solicite sprijin.

 • M8 Organizarea unor sesiuni specifice de training în scopul întăririi capacității de intervenție a operatorilor de la nivelul HELPLINE cu nr. unic 0800 500 333 pentru a crește nivelul de calitate a serviciilor destinate victimelor violenței domestice, traficului de persoane și discriminării pe criteriul de sex(cu sprijinul Asociației eLiberare). Au fost organizate 3 sesiuni de instruire.

 • M9 Dialog permanent cu colegii de la Poliția Română/IGPR pentru a asigura emiterea ordinelor de protecție provizorie în bune condiții și pentru a monitoriza aceste ordine și ordinele de protecție. Permanent

 • M10 Comunicarea cu alte state europene organisme europene și internaționale și realizarea unui schimb de informații și bune practici. Permanent( reprezentantii ANES sunt membrii în cadrul Gender Equality Commission – Council of Europe)

 • M11 Realizarea unei Analize privind situația din alte state în ceea privește incidența violenței domestice. Realizat

 • M12 Dialog continuu și consultare cu ONG-uri reprezentative în domeniu privind potențiale acțiuni, măsuri și proiecte în domeniu. Permanent

 • M13 Colaborare și parteneriat cu compania VODAFONE, privind lansarea în țara noastră a aplicației dedicate – Bright Sky( ca parte a unui plan global)care poate fi folosită de toate femeile afectate de situațiile de violență domestică (cu informații despre sprijinul real oferit de instituțiile statului / servicii și ONG-uri, recomandări, legislație, date de contact etc.). Aplicația a fost lansata la data de 7 mai 2020.

 • M14 Elaborarea unui Plan personal de siguranță pentru victimele VD. Utilizarea acestuia în cadrul call- center specializat/0800 500 333. Realizat

 • M15 Colaborare și parteneriat cu Comisia pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați( Camera Deputatilor), Romanian Women’ s Lobby și Colegiull Național al Farmaciștilor, privind inițierea unei campanii de sprijin și informare a victimelor VD prin intermediul farmaciilor( utilizarea unui cod). În curs de realizare

 • M16 Inițierea unui dialog cu Federația Industriei Hoteliere din România (FIHR) pt. realizarea unui Program de sprijin pentru victimele violenței domestice ( alocarea în fiecare județ a unui nr. de camere găzduirea victimelor VD în colaborare cu DGASPC). Această inițiativă urmează a fi explorată doar în funcție de analiza nevoilor la nivel județean/național.

 • M17 Derularea unei acțiuni/campanii de sprijin on line, pentru sprijinirea victimelor violenței domestice cu cooptarea unor personalități care să promoveze mesaje de încurajare și încredere în intervenția autorităților ex.( Alexandra Stan, Corina Chiriac, Andra, etc.).

 A fost realizata o campanie cu sprijinul Mediafax. Sunt în curs de derulare alte 2 campanii cu Asociația eLiberare și Fundația Avon.

 • M18 Inițierea unui dialog cu rețelele naționale de magazine: Carrefour, Kaufland, Mega Image privind derularea unor acțiuni de informare și sprijin pentru victimele violenței domestice. În curs de realizare

 • M19 Inițierea unui dialog cu companii care asigură livrări on line: Avon, eMAG( cel mai mare retailer on line la nivel național) pentru realizarea unor inițiative în domeniul Responsabilității Sociale Corporatiste(transmiterea unor mesaje/recomandări( Listă de siguranță, nr. unic dedicat, etc) pentru sprijinirea victimelor VD prin includerea acestora în pachetele expediate)- În curs de realizare

Este în curs de derulare o campanie cu Fundația Avon.

 • M 20 Colaborarea cu Sindicatele și Patronatele care fac parte din Comisia de dialog social/ grupurile de lucru constituite la nivelul ANES, în vederea solicitării de sprijin pentru informarea potențialelor victime aflate în situații de violență domestică privind aplicarea măsurilor de protecție prevăzute de lege: OPP, OP, accesarea serviciilor sociale, utilizarea Planului personal de siguranță  pentru victimele VD.

 • M21 Elaborarea unui Protocol de colaborare cu ANOFM în vederea sprijinirii activităților celor 42 de Cabinete de consiliere vocațională(înființate recent la nivelul fiecărui județ/DGASPC, în scopul orientării vocaționale și sprijinirii integrării socio-profesionale a victimelor violenței domestice, în special, în contextul dinamicii pieței forței de muncă generate de COVID -19 – În curs de elaborare.

 • M22 Explorarea ipotezei de lucru privind accesarea nr. unic de urgență 112 de către victimele violenței domestice aflate în situați de risc prin utilizarea unui cod menit să nu alerteze agresorul în legătură cu intervenția imediată poliției.- În curs de realizare.

 • M23- Realizarea și difuzarea unui mesaj de interes public la posturile de televiziune(

(discuții în curs cu TVR și Consiliul Național al Audiovizualului).