NU EZITAȚI să apelați linia națională telefonică cu nr. unic 0800 500 333 din cadrul ANES, oricând aveți nevoie de ajutor!
În perioada 01 noiembrie 2020 – 30 noiembrie 2020, la linia telefonică cu număr unic 0800 500 333 destinata victimelor violenței domestice, discriminării pe criteriu de sex și traficului de persoane, din cadrul ANES, au fost primite 236 de apeluri.
Reamintim că linia telefonică cu nr. unic 0800.500.333 este gratuită și cu program non-stop, iar personalul specializat care asigură funcționarea sa, vă stă în orice moment la dispoziție și vă poate asigura sprijin, consiliere și îndrumare oricând aveți nevoie de ajutor.
Din totalul de 236 apeluri primite:
• 184 au fost apeluri preluate;
• 52 au fost apeluri scurte și apeluri pierdute (angajare într-o altă convorbire, convorbire întreruptă).
Din punctul de vedere al calității persoanei apelante:
pentru cele 184 apeluri în domeniul violenței domestice (inclusiv reveniri), situația se prezintă astfel:
• 93 apelanți “victimă”;
• 46 apelanți “martor”;
• 45 apelanți “altă persoană”
Cele 184 apeluri preluate pot fi clasificate din punct de vedere al domeniului pentru care linia a fost apelată, după cum urmează:
• 141 apeluri în domeniul violenței domestice;
• 1 apel în domeniul traficului de persoane;
• 42 apeluri din alte domenii/nu au fost de competența ANES (conflicte între vecini, stabilire program de vizită minori, consiliere psihologică minor, informații privind obținerea anumitor documente, fără legătură cu activitatea noastră, inclusiv solicitarea unor informații referitoare la sprijin pentru persoane afectate de COVID-19, ordonanțe militare, deplasarea în condițiile instituirii ordonanțelor militare, solicitarea unor informații referitoare la deplasare în condițiile stării de alertă apeluri primite de la persoane cu probleme psihice, etc.).
*În cazul unui apel, de regulă sunt semnalate mai multe tipuri de violență.