NU EZITAȚI să apelați linia națională telefonică cu nr. unic 0800 500 333 din cadrul ANES, oricând aveți nevoie de ajutor!
În perioada 15 octombrie 2020 – 13 noiembrie 2020, perioadă de prelungire a stării de alertă pe teritoriul României, cu 30 de zile, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în baza HOTĂRÂRII nr. 856 din 14 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 14 octombrie 2020, la la HELPLINE cu număr unic la nivel național 0800.500.333, destinat victimelor violenței domestice, discriminării pe criteriul de sex și traficului de persoane, linie telefonică non-stop gratuită din cadrul Serviciului Strategii, Politici, Programe și Monitorizare pentru Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice, au fost primite un număr de 267 apeluri, incluzând atât apelurile scurte, fără, dialog, cât și reveniri ale unor persoane care au apelat inițial linia telefonică – 0800 500 333.
Reamintim că linia telefonică cu nr. unic 0800.500.333 este gratuită și cu program non-stop, iar personalul specializat care asigură funcționarea sa, vă stă în orice moment la dispoziție și vă poate asigura sprijin, consiliere și îndrumare, oricând aveți nevoie de ajutor.
Din totalul de 267 de apeluri primite:
• 186 au fost apeluri preluate;
• 53 au fost apeluri scurte;
• 28 apeluri nepreluate datorită angajării într-o altă convorbire telefonică.
Cele 186 apeluri preluate sunt clasificate astfel:
1. Din punct de vedere al domeniului pentru care a fost apelată linia telefonică (inclusive reveniri):
• 153 apeluri în domeniul violenței;
• 1 apel în domeniul traficului de persoane;
• 32 apeluri din alte domenii/nu au fost de competența ANES (semnalare situații care nu sunt de competența ANES, apeluri primite de la persoane cu probleme psihice, etc.).
TOTAL: 153 violență domestică+1 trafic de persoane+32 alt domeniu/nu au fost de competența ANES = 186 apeluri preluate
2. Din punct de vedere al calității persoanei apelante:
Pentru cele 153 apeluri în domeniul violenței domestice (inclusiv reveniri):
• 93 apelanți “victimă”;
• 51 apelanți “martor”;
• 9 apelanți “altă persoană”.
Pentru apelul în domeniul traficului de persoane:
• 1 apelant “victimă”.
Pentru cele 32 de apeluri care nu au fost în competența ANES (inclusive reveniri):
• 2 apelanți “victimă”;
• 2 apelanți “martor”;
• 28 apelanți “altă persoană”.
TOTAL VICTIME (pentru toate domeniile apelate): 93+1+2 = 96 victime;
TOTAL MARTORI (pentru toate domeniile apelate): 51+0+2= 53 martori;
TOTAL ALTĂ PERSOANĂ (pentru toate domeniile apelate): 9+0+28 = 37 altă persoană
​TOTAL: 96 victime+53 martori+37 altă persoană =186 persoane apelante
În ceea ce pivește tipurile de violență care au fost semnalate (inclusiv în cazul unor reveniri ale apelantului), în cazuri de violență domestică și pentru situațiile în care persoana apelantă și-a exprimat disponibilitatea de a oferi detalii în acest sens, avem:
• 77 acte de violență verbală;
• 95 acte de violență psihologică;
• 76 acte de violență fizică;
• 0 acte de violență sexuală;
• 5 violență economică;
• 9 acte de violență socială;
• 0 acte de violență cibernetică.
* În cazul unui apel, de regulă sunt semnalate mai multe tipuri de violență.
De asemenea, pentru apelurile în care au fost semnalate acte de violență/trafic de persoane, conform acordului dat de persoanele semnalante ale actelor de violență.