Prin Hotărârea de Guvern nr. 365/24.05.2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465/06.06.2018, a fost aprobată Strategia națională privind promovarea egalității de șanse între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021 precum și Planul operațional pentru perioada 2018 – 2021 pentru implementarea Strategiei.

În baza celor două documente programatice, ANES va iniția și va dezvolta structurat, unitar și coerent politici publice pe cei doi piloni majori care definesc misiunea instituției noastre și anume:

– Pilonul Egalitate de șanse și de tratament între femei și bărbați

– Pilonul Prevenirea și combaterea violenței domestice

Documentul este publicat pe site-ul ANES și poate fi consultat la secțiunea „Despre ANES – Strategii”: https://anes.gov.ro/egalitatea-de-sanse-intre-femei-si-barbati/

Galerie Foto

Sprijinim victimele violenței domestice Linie Telefonică Non Stop Gratuită 0800500333