România, beneficiară a primului proiect emblematic privind integrarea perspectivei de gen în politicile publice și procesele bugetare, de la nivel European.

În scopul asigurării tuturor mijloacelor și instrumentelor de lucru necesare pentru aplicarea legislației din domeniul egalității de gen, Guvernul României, prin Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați implementează Proiectul – „INTEGRAREA PERSPECTIVEI DE GEN ÎN POLITICILE PUBLICE ȘI PROCESELE BUGETARE”, finanțat integral din Instrumentul de Sprijin Tehnic (IST)careeste gestionat de Directia Generala Sprijin pentru Reforme Structurale (#DGREFORM) din cadrul Comisiei Europene. Secretariatul General al Guvernului Romaniei coordoneaza si faciliteaza sprijinul tehnic pentru reformele Romaniei.

La data de 18 iulie 2023, ANES, autoritate beneficiară, a organizat evenimentul de prezentare a rezultatelor proiectului în România si a actiunilor viitoare. Evenimentul a fost organizat sub patronajul Comisiei Europene – și Secretariatul General al Guvernului – SGG și a fost facilitat de către consultantul Expertise France.

În deschiderea evenimentului, doamna Luminița Popescu, secretar de stat al Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați a subliniat că „gender mainstreaming nu presupune limitarea eforturilor de promovare a egalităţii de gen la implementarea unor măsuri specifice, care să vizeze în special femeile, ci moblizarea tuturor politicilor pentru a face faţă provocărilor legate de egalitatea de gen. Integrarea perspectivei de gen presupune mai mult decât programe şi resurse accesibile femeilor și implică mobilizarea simultană a unor instrumente legale, financiare, analitice şi organizaţionale, cu scopul de a introduce relaţii de gen echilibrate în toate domeniile.”

Moderat de doamna Amalia Coman, Coordonatoare de tara pentru România a Direcției Generale Sprijin pentru Reforme Structurale din cadrul Comisiei Europene, evenimentul s-a bucurat de participarea și de susținerea reprezentanților de la nivel european și național, precum domnul Mircea Abrudean, Secretar General al Guvernului României, domnul Mario Nava, Director General al DG REFORM, din cadrul Comisiei Europene, domnul Laurent Marion, Director Adjunct al Departamentului de Guvernare din cadrul Expertise France.

Domnul Mario Nava a menționat „sunt incantat să mă aflu aici în numele Comisiei Europene și al DG REFORM pentru a sprijini un proiect de suflet. Integrarea egalității de gen în toate activitățile este o sarcină ce îi revine Uniunii Europene, în conformitate cu tratatele. Egalitatea de gen este o valoare esențială a UE, un drept fundamental și un principiu-cheie al pilonului european al drepturilor sociale. În ultimele decenii, UE a înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește egalitatea de gen și integrarea acesteia datorită legislației și jurisprudenței solide privind tratamentul echitabil. Cu toate acestea, niciun stat membru nu a realizat pe deplin egalitatea de gen, iar progresele sunt lente. DG REFORM este alături de Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse din România în eforturile sale de integrare a perspectivei de gen în politicile publice și în programarea bugetara, astfel încât să se elimine inechitățile actuale.”

Obiectivele și activitățile proiectului aufost prezentate de domnul Rezart Xhelo, expert în bugetare de gen, în cadrul Expertise France. Componenta 8 a proiectului, Consolidarea egalității de gen în viața publică din România: Integrare, Guvernare și Leadership”, a fost prezentată de doamna Gianina Dimitrescu, directoare ANES. Inițiativa emblematică privind egalitatea de gen urmărește să sensibilizeze publicul cu privire la politicile privind egalitatea de gen în șapte state membre, sprijinind administrațiile beneficiare să analizeze politicile și procesele bugetare din perspectiva integrării perspectivei de gen. Prin comparații peer-to-peer, partajarea celor mai bune practici din întreaga lume, si accesul la metodologii și instrumente pentru integrarea perspectivei de gen (egalitatea) pe tot parcursul procesului de elaborare a politicilor, proiectul oferă sprijin pentru elaborarea planului de acțiune ANES, conform nevoilor sale. Pe termen lung, proiectul va genera reforme structurale, prin îmbunătățirea rezultatelor egalității de gen în acțiunile de politică întreprinse de administrațiile beneficiare.

Doamna Ionela Băluță, expert de țară din cadrul Expertise France, a prezentat Analiza diagnostic realizată în colaborare cu doamna Anca Dumitru, „Egalitatea de gen în România: direcții de acțiune (Strategia pentru împuternicirea economică și politică a femeilor și bugetarea de gen)”. Analiza a urmărit patru dimensiuni: abordarea integratoare de gen, împuternicirea politică a femeilor, împuternicirea economică a femeilor și bugetarea de gen. Astfel de studii sunt absolut esențiale pentru a obține o imagine corectă și cuprinzătoare a procesului egalității de gen în România. Având în vedere că România se situează pe un loc inferior în cadrul UE în ceea ce privește diferitele dimensiuni ale egalității de gen, planul de acțiune propus include măsuri menite să îmbunătățească legitimitatea, expertiza și vizibilitatea beneficiarului, ANES, și să sporească transparența și indicatorii măsurabili ai măsurilor privind egalitatea de gen. Se propune consolidarea capacităților și desemnarea persoanelor care joacă un rol instituțional în procesele de elaborare a strategiei, planificare și luarea deciziilor.

Doamna Popescu, secretar de stat ANES a afirmat „cred, în mod autentic, în importanța cooperării dintre politic/administrație, mediul academic, mediul de business și societatea civilă în generarea acestor schimbări, iar în cadrul proiectului, acest parteneriat dovedește, încă o dată, că produce rezultate concrete, substanțiale.”

La eveniment au participat membri ai Comisiei Naționale în domeniul Egalității de Șanse între Femei și Bărbați (CONES), reprezentanți din Ministerul de Interne, Ministerul de Externe, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Educației, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, Romanian Women’s Lobby, Professional Women’s Network (PWN) Romania, Coaliția pentru Egalitate de Gen, Societatea de Analize Feministe – AnA, Asociația Plural, Asociația FRONT și Fundația Corona Iași. Prezența lor la eveniment a întărit angajamentul asumării instituționale de a implementa abordarea integratoare a perspectivei de gen în toate politicile publice.

Proiectul Gender Flagship „INTEGRAREA EGALITĂȚII DE GEN ÎN POLITICILE PUBLICE ȘI PROCESELE BUGETARE” – “Gender mainstreaming in public policy and budgeting” – în cadrul Instrumentului de Sprijin Tehnic (IST) care funcționează în baza Regulamentului UE nr. 240/2021 din 10 Februarie 2021 (furnizează sprijin în: elaborarea, dezvoltarea si implementarea reformelor și implementarea planului de redresare și reziliență). Sprijin Tehnic TSI 2022- gestionat de DG REFORM. Secretariatul General al Guvernului Romaniei coordoneaza si faciliteaza sprijinul tehnic pentru reformele Romaniei. – prin Autoritatea de Coordonare a Instrumentului de Sprijin Tehnic, Regulamentul (UE) 2021/240, Articolul 9 din Regulamentul TSI.

https://twitter.com/eu_reforms/status/1681623687278075904…

Site-ul web dedicat sprijinului pentru reforme Instrumentul de Sprijin Tehnic: https://reform-support.ec.europa.eu/index_ro

Întrebări și răspunsuri privind Instrumentul de sprijin tehnic: https://ec.europa.eu/…/presscorner/detail/en/qanda_23_1627

Fișa informativă privind proiectele de reforme din Romania: https://reform-support.ec.europa.eu/…/countr…/romania_en

Galerie foto