5 martie 2019

„VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!”
Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) a lansat Proiectul „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!”. Prin acest Proiect vor fi create servicii integrate moderne în sprijinul victimelor violenței domestice, care să le ofere atât posibilitatea ieșirii din situația de vulnerabilitate, cât și facilitarea transferului către o viață independentă, prin reintegrare socio-profesională.
Contractul de finantare pentru PROIECTUL “VENUS – IMPREUNA PENTRU O VIATA IN SIGURANTA” a fost semnat în data de 4 martie 2019, la Guvern, de către ministrul fondurilor europene, Rovana Plumb, și secretarul de stat al ANES, Grațiela Drăghici, în prezența prim-ministrului Viorica Dăncilă și a reprezentantelor ministru și secretar de stat din cadrul cabinetului premierului. Proiectul are în vedere realizarea unor măsuri cuprinse la punctul 8 – Respect și demnitate pentru femei din Programul de Guvernare.
Proiectul “VENUS– Împreună pentru o viață în siguranță!” are ca obiectiv general îmbunătățirea și dezvoltarea măsurilor și serviciilor sociale în scopul prevenirii și combaterii violenței domestice, prin crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative integrate care va cuprinde 42 de locuințe protejate, precum și servicii integrate complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională.
Scopul serviciului social “Locuință protejată” este asigurarea nevoilor sociale, creșterea calității vieții și promovarea principiilor de coeziune și incluziune socială, prin asigurarea asistenței de specialitate pentru victimele violenței domestice: găzduire cu capacitate redusă de până la 6 locuri, pe o perioadă de 12 luni, în funcție de complexitatea cazului.
Serviciul social “Locuință protejată” poate fi creat și funcționează potrivit prevederilor Legii nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările ulterioare, art. 15 alin. (1) lit.c) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, cu modificările și completările ulterioare precum și a altor acte normative secundare aplicabile domeniului asistenței sociale.
Aceste servicii vor sta la baza creării și implementării unui Program național de protecție a victimelor violenței domestice și, de asemenea, în cadrul proiectului vor fi derulate campanii privind prevenirea și combaterea violentei domestice.
Victimele violenței domestice vor beneficia de servicii specializate: consiliere psihologică și juridică, servicii de asistență socială, precum și de consiliere vocațională care să le sprijine în vederea integrării pe piața muncii și reintegrii sociale.
Astfel, prin serviciile furnizate victimele vor putea beneficia de suport instituțional în vederea relocării în cadrul rețelei naționale, în funcție de oportunitățile de formare și/sau reconversie profesională identificate prin programul național de protecția a victimelor violenței domestice.
Mai precis, se va crea posibilitatea mobilității acestora în cadrul rețelei naționale în vederea atingerii obiectivelor specifice care vizează managementul integrat al cazurilor de violență domestică și anume: asigurarea securității personale și a independenței economice a victimelor și desprinderea lor din mediul captiv domestic (psihologic, social economic).
În plus, pentru implementarea eficientă a tuturor serviciilor prevăzute în proiect va fi constituit un Comitet de sprijin și monitorizare, care va include toate instituțiile cu competențe în domeniu: ANES, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Ministerul Afacerilor Interne – Inspectoratul General al Poliției Române, Ministerul Sănătății, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Educației Naționale, Colegiul Psihologilor din România, Colegiul Național al Asistenților Sociali din România.
Proiect cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020
Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Obiectiv Specific 4.4: Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare profesională adecvate nevoilor specifice
Contract POCU: 465/4/4128038
Titlu proiectului: „VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!”
Date de contact:
Intr. Camil Petrescu nr.5, Sector 1, București
Tel.: +4 021 313 00 59
secretariat@anes.gov.ro
www.anes.gov.ro