În perioada 01 ianuarie 2022 – 28 februarie 2022, la HELPLINE cu număr unic la nivel național 0800.500.333, destinat victimelor violenței domestice, discriminării pe criteriul de sex și traficului de persoane, linie telefonică non-stop gratuită din cadrul Serviciului Strategii, Politici, Programe și Monitorizare pentru Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice, au fost primite un număr de 830 apeluri.

Din totalul de 830 apeluri primite:

 • 571 au fost apeluri preluate;

 • 174 au fost apeluri scurte;

 • 85 apeluri pierdute (angajare într-o alta convorbire).

Cele 571 apeluri preluate sunt clasificate astfel:

din punctul de vedere al domeniului pentru care a fost apelată linia telefonică:

 • 340 apeluri în domeniul violenței domestice (relatare acte de violență, informații privind adăposturile pentru victimele VD/agresori, informații linie telefonică, etc.);

 • 4 apeluri în domeniul traficului de persoane;

 • 1 apel în domeniul violenței domestice/ traficului de persoane;

 • 3 apeluri în domeniul egalității de șanse/gen;

 • 4 apeluri în domeniul violenței sexuale – alt context decât VD;

 • 219 apeluri alt domeniu/nu au fost de competența ANES (semnalare situații care nu sunt de competența ANES.)

din punctul de vedere al calității persoanei apelante:

 • pentru cele 340 apeluri în domeniul violenței domestice (inclusiv reveniri):

221 apelanți “victimă”;

88 apelanți “martor”;

31 apelanți “altă persoană”;

 • 4 apeluri în domeniul traficului de persoane:

2 apelanți “victimă”;

1 apelant “martor”;

1 apelant “altă persoană”;

 

 • 1 apel în domeniul violenței domestice/ traficului de persoane:

1 apelant “martor”;

 • 3 apeluri în domeniul egalității de șanse/gen (inclusiv reveniri);

2 apelanți “victimă”;

1 apelant “altă persoană”;

 • 4 apeluri în domeniul violenței sexuale – alt context decât VD (inclusiv reveniri):

3 apelanți “victimă”;

1 apelant “martor”;

 • pentru cele 219 apeluri care nu au fost de competența ANES (inclusiv reveniri):

5 apelanți “victimă”;

214 apelanți “altă persoană”

În ceea ce privește tipurile de violență care au fost semnalate* (inclusiv în cazul unor reveniri ale apelantului), în cazuri de violență domestică și pentru situațiile în care persoana apelantă și-a exprimat disponibilitatea de a oferi detalii în acest sens, avem:

 • 198 acte de violență psihologică;

 • 166 acte de violență fizică ;

 • 133 acte de violență verbală;

 • 17 acte de violență socială;

 • 8 acte de violență sexuală;

 • 7 acte de violență cibernetică;

 • 6 acte de violență economică

* În cazul unui apel, de regulă sunt semnalate mai multe tipuri de violență.