În perioada 01 ianuarie 2022 – 31 martie 2022, la HELPLINE-UL cu număr unic la nivel național 0800.500.333, destinat victimelor violenței domestice, discriminării pe criteriul de sex și traficului de persoane, linie telefonică non-stop gratuită din cadrul Serviciului Strategii, Politici, Programe și Monitorizare pentru Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice, au fost primite un număr de 1142 apeluri.
Din totalul de 1142 apeluri primite:
• 798 au fost apeluri preluate;
• 242 au fost apeluri scurte;
• 102 apeluri pierdute (angajare într-o alta convorbire).
Cele 798 apeluri preluate sunt clasificate astfel:
din punctul de vedere al domeniului pentru care a fost apelată linia telefonică:
• 486 apeluri în domeniul violenței domestice (relatare acte de violență, informații privind adăposturile pentru victimele VD/agresori, informații linie telefonică, etc.);
• 4 apeluri în domeniul traficului de persoane;
• 1 apel în domeniul violenței domestice/ traficului de persoane;
• 3 apeluri în domeniul egalității de șanse/gen;
• 4 apeluri în domeniul violenței sexuale – alt context decât VD;
• 300 apeluri alt domeniu/nu au fost de competența ANES (semnalare situații care nu sunt de competența ANES).
din punctul de vedere al calității persoanei apelante:
• pentru cele 486 apeluri în domeniul violenței domestice (inclusiv reveniri):
312 apelanți “victimă”;
127 apelanți “martor”;
47 apelanți “altă persoană”;

• 4 apeluri în domeniul traficului de persoane:
2 apelanți “victimă”;
1 apelant “martor”;
1 apelant “altă persoană”;

• 1 apel în domeniul violenței domestice/ traficului de persoane:
1 apelant “martor”;
• 3 apeluri în domeniul egalității de șanse/gen (inclusiv reveniri);
2 apelanți “victimă”;
1 apelant “altă persoană”;

• 4 apeluri în domeniul violenței sexuale – alt context decât VD (inclusiv reveniri):
3 apelanți “victimă”;
1 apelant “martor”;

• pentru cele 300 apeluri care nu au fost de competența ANES (inclusiv reveniri):
8 apelanți “victimă”;
292 apelanți “altă persoană”.
În ceea ce privește tipurile de violență care au fost semnalate* (inclusiv în cazul unor reveniri ale apelantului), în cazuri de violență domestică și pentru situațiile în care persoana apelantă și-a exprimat disponibilitatea de a oferi detalii în acest sens, avem:
• 293 acte de violență psihologică;
• 247 acte de violență fizică;
• 194 acte de violență verbală;
• 23 acte de violență socială
• 10 acte de violență cibernetică.
• 10 acte de violență sexuală;
• 7 acte de violență economică;
* În cazul unui apel, de regulă sunt semnalate mai multe tipuri de violență.