RAPORTUL  CALL CENTER

01 ianuarie – 31 decembrie 2021

 

În perioada 01 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2021, la HELPLINE cu număr unic la nivel național 0800.500.333, destinat victimelor violenței domestice, discriminării pe criteriul de sex și traficului de persoane, linie telefonică non-stop gratuită din cadrul Serviciului Strategii, Politici, Programe și Monitorizare pentru Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice, au fost primite un număr de 5547 apeluri.

Din totalul de 5547 apeluri primite:

 • 3454 au fost apeluri preluate;

 • 1197 au fost apeluri scurte;

 • 895 apeluri pierdute (angajare într-o alta convorbire).

Cele 3454 apeluri preluate sunt clasificate astfel:

din punct de vedere al domeniului pentru care a fost apelată linia telefonică:

 • 1993 apeluri în domeniul violenței domestice (relatare acte de violență, informații privind adăposturile pentru victimele VD/agresori, informații linie telefonică, informații privind adăposturile pentru agresori,etc.);

 • 19 apeluri în domeniul traficului de persoane;

 • 10 apeluri în domeniul egalității de șanse/gen;

 • 1420 apeluri alt domeniu/nu au fost de competența ANES (semnalare situații care nu sunt de competența ANES,etc.);

 • 13 apeluri în domeniul violenței sexuale – alt context decât violența domestică.

! De menționat faptul că în cadrul unui apel primit de la o victimă, aceasta a semnalat atât abuzuri ce țin de violența domestică, la care aceasta este supusă de către soț, cât și trafic de persoane la care agresorul o supune.

din punct de vedere al calității persoanei apelante:

 • pentru cele 1993 apeluri în domeniul violenței domestice (inclusiv reveniri):

1372 apelanți “victimă”;

485 apelanți “martor”;

136 apelanți “altă persoană”;

 • 19 apeluri în domeniul traficului de persoane:

12 apelanți “martor”;

6 apelanți “altă persoană”;

 

! De menționat faptul că în cadrul unui apel primit de la o victimă, aceasta a semnalat atât abuzuri ce țin de violența domestică, la care aceasta este supusă de către soț, cât și trafic de persoane la care agresorul o supune.

De asemenea calitatea de “victimă” a persoanei apelante a fost luată în considerare o singură dată (pentru ambele domenii) la interpretarea acestor date.

 

 • 10 apeluri în domeniul egalității de șanse/gen;

7 apelanți “victimă”;

3 apelanțit “martor”;

 • pentru cele 1420 apeluri care nu au fost de competența ANES (inclusiv reveniri):

37 apelanți “victimă”;

9 apelanți “martor”;

1374 apelanți “altă persoană”;

 • pentru cele 13 apeluri în domeniul violenței sexuale – alt context decât violența domestică (inclusiv reveniri):

7 apelanți “victimă”;

3 apelanți “martor”;

3 apelanți “altă persoană”.

        

Aferent apelurilor în care au fost semnalate acte de violență:

 • au fost întocmite 1336 fișe de identificare incident (semnalare incidente unice);

 • 370 au fost reveniri;

 • 286 apeluri nu au necesitat întocmirea fișelor de identificare a incidentului.

! De menționat faptul că în cadrul apelului nr.3268/2021 primit de la victimă, aceasta a semnalat atât abuzuri ce țin de violența domestică, la care aceasta este supusă de către soț, cât și trafic de persoane la care agresorul o supune.

În ceea ce privește tipurile de violență care au fost semnalate* (inclusiv în cazul unor reveniri ale apelantului), în cazuri de violență domestică și pentru situațiile în care persoana apelantă și-a exprimat disponibilitatea de a oferi detalii în acest sens, avem:

 • 1145 acte de violență psihologică;

 • 1101 acte de violență fizică;

 • 971 acte de violență verbală;

 • 123 acte de violență social

 • 43 acte de violență economică;

 • 41 acte de violență sexuală;

 • 22 acte de violență cibernetică.

 • 4 acte de violență spirituală;

* În cazul unui apel, de regulă sunt semnalate mai multe tipuri de violență.