În perioada 01 februarie 2022 – 28 februarie 2022, la HELPLINE cu număr unic la nivel național 0800.500.333, destinat victimelor violenței domestice, discriminării pe criteriul de sex și traficului de persoane, linie telefonică non-stop gratuită din cadrul Serviciului Strategii, Politici, Programe și Monitorizare pentru Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice, au fost primite un număr de 394 apeluri.

Din totalul de 394 apeluri primite:

 • 255 au fost apeluri preluate;

 • 99 au fost apeluri scurte;

 • 40 apeluri pierdute (angajare într-o alta convorbire).

Cele 255 apeluri preluate sunt clasificate astfel:

din punctul de vedere al domeniului pentru care a fost apelată linia telefonică:

 • 142 apeluri în domeniul violenței domestice (relatare acte de violență, informații privind adăposturile pentru victimele VD, informații privind linia telefonică, etc.);

 • 1 apel în domeniul traficului de persoane;

 • 2 apeluri în domeniul egalității de șanse/gen;

 • 2 apeluri în domeniul violenței sexuale – alt context decât VD;

 • 108 apeluri alt domeniu/nu au fost de competența ANES (semnalare situații care nu sunt de competența ANES.)

din punctul de vedere al calității persoanei apelante:

 • pentru cele 142 apeluri în domeniul violenței domestice (inclusiv reveniri):

94 apelanți “victimă”;

30 apelanți “martor”;

18 apelanți “altă persoană”;

 • pentru apelul în domeniul traficului de persoane:

1 apelant “victimă”;

 • pentru cele 2 apel uriîn domeniul egalității de șanse/gen (inclusiv reveniri):

1 apelant “victimă”;

1 apelant “altă persoană”;

 • 2 apeluri în domeniul violenței sexuale – alt context decât VD:

2 apelanți “victimă”;

 • pentru cele 108 apeluri care nu au fost de competența ANES (inclusiv reveniri):

2 apelanți”victimă”;

106 apelanți “altă persoană”.

În ceea ce privește tipurile de violență care au fost semnalate* (inclusiv în cazul unor reveniri ale apelantului), în cazuri de violență domestică și pentru situațiile în care persoana apelantă și-a exprimat disponibilitatea de a oferi detalii în acest sens, avem:

 • 85 acte de violență psihologică;

 • 65 acte de violență fizică;

 • 55 acte de violență verbală;

 • 6 acte de violență sexuală;

 • 4 acte de violență economică;

 • 4 acte de violență socială;

 • 3 acte de violență cibernetică.

* În cazul unui apel, de regulă sunt semnalate mai multe tipuri de violență.