În perioada 01 februarie 2023 – 28 februarie 2023, la HELPLINE -ul cu număr unic la nivel național 0800.500.333, destinat victimelor violenței domestice, discriminării pe criteriul de sex și traficului de persoane, linie telefonică non-stop gratuită din cadrul Serviciului Strategii, Politici, Programe și Monitorizare pentru Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice, au fost primite un număr de 622 apeluri.

Din totalul de 622 apeluri primite:
• 439 au fost apeluri preluate;
• 131 au fost apeluri scurte;
• 52 apeluri pierdute (angajare într-o alta convorbire).
Cele 439 apeluri preluate sunt clasificate astfel:

din punctul de vedere al domeniului pentru care a fost apelată linia telefonică:

• 211 apeluri în domeniul violenței domestice (relatare acte de violență, informații privind adăposturile pentru victimele VD, informații privind linia telefonică, etc.);
• 1 apel în domeniul traficului de persoane;
• 1 apel în domeniul violenței sexuale – alt context decât violența domestică;
• 226 apeluri alt domeniu/nu au fost de competența ANES (semnalare aspecte care nu sunt de competența ANES).

din punctul de vedere al calității persoanei apelante:

• pentru cele 211 apeluri în domeniul violenței domestice (inclusiv reveniri) :
159 apelanți “victimă”;
41 apelanți “martor”;
11 apelanți “altă persoană”;

• pentru apelul în domeniul traficului de persoane:
1 apelant “martor”;

• pentru apelul în domeniul violenței sexuale – alt context decât violența domestică:
1 apelant “martor”;

• pentru cele 226 apeluri care nu au fost de competența ANES (inclusiv reveniri):
226 apelanți “altă persoană”.

În ceea ce privește tipurile de violență care au fost semnalate* (inclusiv în cazul unor reveniri ale apelantului), în cazuri de violență domestică și pentru situațiile în care persoana apelantă și-a exprimat disponibilitatea de a oferi detalii în acest sens, avem:
• 130 acte de violență fizică;
• 157 acte de violență verbală;
• 170 acte de violență psihologică;
• 13 acte de violență socială;
• 5 acte de violență sexuală;
• 16 acte de violență economică;
• 4 acte de violență cibernetică;
* În cazul unui apel, de regulă sunt semnalate mai multe tipuri de violență.