În perioada 01 aprilie 2022 – 30 aprilie 2022, la HELPLINE cu număr unic la nivel național 0800.500.333, destinat victimelor violenței domestice, discriminării pe criteriul de sex și traficului de persoane, linie telefonică non-stop gratuită din cadrul Serviciului Strategii, Politici, Programe și Monitorizare pentru Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice, a fost primite un număr de 295 apeluri.
Din totalul de 295 apeluri primite:
• 223 au fost apeluri preluate;
• 57 au fost apeluri scurte;
• 15 apeluri pierdute (angajare într-o alta convorbire).
Cele 223 apeluri preluate sunt clasificate astfel:
din punct de vedere al domeniului pentru care a fost apelată linia telefonică:
• 123 apeluri în domeniul violenței domestice (relatare acte de violență, informații privind adăposturile pentru victimele VD, informații privind linia telefonică, etc.);
• 2 trafic de persoane
• 3 egalitate de sanse
• 8 violență sexuală alt context decât VD
• 88 apeluri alt domeniu/nu au fost de competența ANES (semnalare situații care nu sunt de competența ANES).
din punct de vedere al calității persoanei apelante:
• pentru cele 123 apeluri în domeniul violenței domestice (inclusiv reveniri):
92 apelanți “victimă”;
43 apelanți “martor”;
12 apelanți “altă persoană”;

În ceea ce privește tipurile de violență care au fost semnalate* (inclusiv în cazul unor reveniri ale apelantului), în cazuri de violență domestică și pentru situațiile în care persoana apelantă și-a exprimat disponibilitatea de a oferi detalii în acest sens, avem:
• 95 acte de violență psihologică;
• 84 acte de violență fizică;
• 72 acte de violență verbală;
• 7 acte de violență socială;
• 4 acte de violență economică
• 3 acte de violență sexuală;
* În cazul unui apel, de regulă sunt semnalate mai multe tipuri de violență.