În perioada 01 aprilie 2023 – 30 aprilie 2023, la HELPLINE cu număr unic la nivel național 0800.500.333, destinat victimelor violenței domestice, discriminării pe criteriul de sex și traficului de persoane, linie telefonică non-stop gratuită din cadrul Serviciului Strategii, Politici, Programe și Monitorizare pentru Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice, au fost primite un număr de 825 apeluri.

Din totalul de 825 apeluri primite:

 • 517 au fost apeluri preluate;

 • 259 au fost apeluri scurte;

 • 49 apeluri pierdute (angajare într-o alta convorbire).

Cele 517 apeluri preluate sunt clasificate astfel:

din punctul de vedere al domeniului pentru care a fost apelată linia telefonică:

 • 230 apeluri în domeniul violenței domestice (relatare acte de violență, informații privind adăposturile pentru victimele VD, informații privind linia telefonică etc.);

 • 6 apeluri în domeniul traficului de persoane;

 • 1 apel în domeniul violenței sexuale – alt context decât violența domestică;

 • 280 apeluri alt domeniu/nu au fost de competența ANES (semnalarea unor aspecte care nu sunt de competența ANES).

din punctul de vedere al calității persoanei apelante:

 • pentru cele 230 apeluri în domeniul violenței domestice (inclusiv reveniri) :

164 apelanți “victimă”;

 57 apelanți “martor”;

 9 apelanți “altă persoană”;

 • pentru apelurile în domeniul traficului de persoane:

6 apelanți “martor”

 • pentru apelul în domeniul violenței sexuale – alt context decât violența domestică:

1 apelant “martor”;

 • pentru cele 280 apeluri care nu au fost de competența ANES (inclusiv reveniri):

280 apelanți “altă persoană”.

În ceea ce privește tipurile de violență care au fost semnalate* (inclusiv în cazul unor reveniri ale apelantului), în cazuri de violență domestică și pentru situațiile în care persoana apelantă și-a exprimat disponibilitatea de a oferi detalii în acest sens, avem:

 • 135 acte de violență fizică;

 • 162 acte de violență verbală;

 • 158 acte de violență psihologică;

 • 4 acte de violență socială;

 • 11 acte de violență sexuală;

 • 6 acte de violență economică;

 • 3 acte de violență cibernetică;

* În cazul unui apel, de regulă sunt semnalate mai multe tipuri de violență.