În perioada 01 martie 2023 – 31 martie 2023, la HELPLINE cu număr unic la nivel național 0800.500.333, destinat victimelor violenței domestice, discriminării pe criteriul de sex și traficului de persoane, linie telefonică non-stop gratuită din cadrul Serviciului Strategii, Politici, Programe și Monitorizare pentru Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice, au fost primite un număr de 827 apeluri.

Din totalul de 826 apeluri primite:

 • 552 au fost apeluri preluate;

 • 218 au fost apeluri scurte;

 • 56 apeluri pierdute (angajare într-o alta convorbire).

Cele 552 apeluri preluate sunt clasificate astfel:

din punctul de vedere al domeniului pentru care a fost apelată linia telefonică:

 

 • 270 apeluri în domeniul violenței domestice (relatare acte de violență, informații privind adăposturile pentru victimele VD, informații privind linia telefonică, etc.);

 • 5 apel în domeniul traficului de persoane;

 • 277 apeluri alt domeniu/nu au fost de competența ANES (semnalare aspecte care nu sunt de competența ANES).

 din punctul de vedere al calității persoanei apelante:

 

 • pentru cele 270 apeluri în domeniul violenței domestice (inclusiv reveniri) :

173 apelanți “victimă”;

 78 apelanți “martor”;

19 apelanți “altă persoană”;

 • pentru apelurile în domeniul traficului de persoane:

5 apelanti “martor”;

 • pentru cele 277 apeluri care nu au fost de competența ANES (inclusiv reveniri):

277 apelanți “altă persoană”.

În ceea ce privește tipurile de violență care au fost semnalate* (inclusiv în cazul unor reveniri ale apelantului), în cazuri de violență domestică și pentru situațiile în care persoana apelantă și-a exprimat disponibilitatea de a oferi detalii în acest sens, avem:

 • 159 acte de violență fizică;

 • 196 acte de violență verbală;

 • 198 acte de violență psihologică;

 • 16 acte de violență socială;

 • 3 acte de violență sexuală;

 • 3 acte de violență economică;

 • 7 acte de violență cibernetică;

* În cazul unui apel, de regulă sunt semnalate mai multe tipuri de violență.