RAPORTUL  CALL CENTER

01 iulie – 31 iulie 2021

 

În perioada 01 iulie 2021 – 31 iulie 2021, la HELPLINE cu număr unic la nivel național destinat victimelor violenței domestice, discriminării pe criteriul de sex și traficului de persoane, au fost primite un număr de 608 apeluri, incluzând atât apelurile scurte, fără dialog, cât și reveniri ale unor persoane care au apelat inițial linia telefonică – 0800 500 333.

Din totalul de 608 apeluri primite:

 • 366 au fost apeluri preluate;

 • 149 au fost apeluri scurte;

 • 93 apeluri pierdute (angajare într-o alta convorbire).

Cele 366 apeluri preluate sunt clasificate astfel:

din punct de vedere al domeniului pentru care a fost apelată linia telefonică:

 • 203 apeluri în domeniul violenței domestice (relatare acte de violență, informații privind adăposturile pentru victimele VD, informații privind linia telefonică, etc.);

 • 158 apeluri alt domeniu/nu au fost de competența ANES (semnalare situații care nu sunt de competența ANES, etc.);

 • 3 apeluri în domeniul traficului de persoane;

 • 2 apeluri în domeniul violenței sexuale – alt context decât violența domestică.

din punct de vedere al calității persoanei apelante:

 • pentru cele 203 apeluri în domeniul violenței domestice (inclusiv reveniri):

132 apelanți “victimă”;

53 apelanți “martor”;

18 apelanți “altă persoană”;

 • 3 apeluri în domeniul traficului de persoane:

3 apelanți “martor”;

 • pentru cele 158 apeluri care nu au fost de competența ANES (inclusiv reveniri):

1 apelant “martor”;

157 apelanți “altă persoană”;

 • pentru cele 2 apeluri în domeniul violenței sexuale – alt context decât violența domestică:

1 apelant “victimă”;

1 apelant “martor”.

În ceea ce privește tipurile de violență care au fost semnalate* (inclusiv în cazul unor reveniri ale apelantului), în cazuri de violență domestică și pentru situațiile în care persoana apelantă și-a exprimat disponibilitatea de a oferi detalii în acest sens, avem:

 • 122 acte de violență fizică;

 • 108 acte de violență psihologică;

 • 94 acte de violență verbală;

 • 17 acte de violență socială;

 • 5 acte de violență sexuală;

 • 4 acte de violență economică;

 • 2 acte de violență cibernetică.

* În cazul unui apel, de regulă sunt semnalate mai multe tipuri de violență.