În perioada 01 decembrie 2022 – 31 decembrie 2022, la HELPLINE cu număr unic la nivel național 0800.500.333, destinat victimelor violenței domestice, discriminării pe criteriul de sex și traficului de persoane, linie telefonică non-stop gratuită din cadrul Serviciului Strategii, Politici, Programe și Monitorizare pentru Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice, au fost primite un număr de 882 apeluri.
Din totalul de 882 apeluri primite:
• 576 au fost apeluri preluate;
• 214 au fost apeluri scurte;
• 92 apeluri pierdute (angajare într-o alta convorbire).
Cele 576 apeluri preluate sunt clasificate astfel:
din punctul de vedere al domeniului pentru care a fost apelată linia telefonică:
• 317 apeluri în domeniul violenței domestice (relatare acte de violență, informații privind adăposturile pentru victimele VD, informații privind linia telefonică, etc.);
• 1 apel în domeniul traficului de persoane;
• 1 apel în domeniul egalității de șanse/gen;
• 2 apeluri în domeniul violenței sexuale – alt context decât violența domestică;
• 255 apeluri alt domeniu/nu au fost de competența ANES (semnalare aspecte care nu sunt de competența ANES).
din punctul de vedere al calității persoanei apelante:
• pentru cele 317 apeluri în domeniul violenței domestice (inclusiv reveniri) :
239 apelanți “victimă”;
65 apelanți “martor”;
13 apelanți “altă persoană”;

• pentru apelul în domeniul traficului de persoane:
1 apelant “victimă”;

• pentru apelul în domeniul egalității de șanse/gen:
1 apelant “victimă”;

• pentru cele 2 apeluri în domeniul violenței sexuale – alt context decât violența domestică:
1 apelant “martor”;
1 apelant ” altă persoană “;

• pentru cele 104 apeluri care nu au fost de competența ANES (inclusiv reveniri):
255 apelanți “altă persoană”.

În ceea ce privește tipurile de violență care au fost semnalate* (inclusiv în cazul unor reveniri ale apelantului), în cazuri de violență domestică și pentru situațiile în care persoana apelantă și-a exprimat disponibilitatea de a oferi detalii în acest sens, avem:
• 145 acte de violență verbală;
• 188 acte de violență psihologică;
• 154 acte de violență fizică;
• 2 acte de violență sexuală;
• 4 acte de violență economică;
• 13 acte de violență socială;
• 1 act de violență cibernetică.
* În cazul unui apel, de regulă sunt semnalate mai multe tipuri de violență.
De asemenea, pentru apelurile în care au fost semnalate acte de violență, conform acordului dat de persoanele semnalante ale acestor acte, au fost întreprinse optisprezece demersuri către autorități, pentru situațiile semnalate: contactare coordonator local proiect VENUS/DGASPC, din teritoriu, apelare 112, adresă inspectorat județean de poliție.