În perioada 01 mai 2022 – 31 mai 2022, la HELPLINE cu număr unic la nivel național 0800.500.333, destinat victimelor violenței domestice, discriminării pe criteriul de sex și traficului de persoane, linie telefonică non-stop gratuită din cadrul Serviciului Strategii, Politici, Programe și Monitorizare pentru Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice, au fost primite un număr de 457 apeluri.
Din totalul de 457 apeluri primite:
• 319 au fost apeluri preluate;
• 97 au fost apeluri scurte;
• 41 apeluri pierdute (angajare într-o alta convorbire).
Cele 319 apeluri preluate sunt clasificate astfel:
din punctul de vedere al domeniului pentru care a fost apelată linia telefonică:
• 182 apeluri în domeniul violenței domestice (relatare acte de violență, informații privind adăposturile pentru victimele VD, informații privind linia telefonică, etc.);
• 4 apeluri în domeniul traficului de persoane;
• 1 apel în domeniul violenței domestice/1 traficului de persoane;

• 2 apeluri în domeniul egalității de șanse/gen;
• 1 apel în domeniul violenței sexuale – alt context decât VD;
• 129 apeluri alt domeniu/nu au fost de competența ANES (semnalare situații care nu sunt de competența ANES).
din punctul de vedere al calității persoanei apelante:
• pentru cele 182 apeluri în domeniul violenței domestice (inclusiv reveniri):
128 apelanți “victimă”;
47 apelanți “martor”;
7 apelanți “altă persoană”;

• 4 apeluri în domeniul traficului de persoane:
3 apelanți “martor”;
1 apelant “altă persoană”;

• 1 apel în domeniul violenței domestice/ traficului de persoane:
1 apelant “martor”;
• 2 apeluri în domeniul egalității de șanse/gen:
1 apelant “victimă”;
1 apelant “altă persoană”;

• 1 apel în domeniul violenței sexuale – alt context decât VD:
1 apelant “altă persoană”;

• pentru cele 129 apeluri care nu au fost de competența ANES (inclusiv reveniri):
1 apelant “victimă”;
128 apelanți “altă persoană”.
În ceea ce privește tipurile de violență care au fost semnalate* (inclusiv în cazul unor reveniri ale apelantului), în cazuri de violență domestică și pentru situațiile în care persoana apelantă și-a exprimat disponibilitatea de a oferi detalii în acest sens, avem:
• 105 acte de violență psihologică
• 97 acte de violență fizică;
• 69 acte de violență verbală;
• 14 acte de violență socială;
• 3 acte de violență economică;
• 2 acte de violență sexuală;
• 2 acte de violență cibernetică.
* În cazul unui apel, de regulă sunt semnala00te mai multe tipuri de violență.