În perioada 01 iulie 2022 – 31 iulie 2022, la HELPLINE cu număr unic la nivel național 0800.500.333, destinat victimelor violenței domestice, discriminării pe criteriul de sex și traficului de persoane, linie telefonică non-stop gratuită din cadrul Serviciului Strategii, Politici, Programe și Monitorizare pentru Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice, au fost primite un număr de 428 apeluri.

Din totalul de 428 apeluri primite:

 • 306 au fost apeluri preluate;

 • 86 au fost apeluri scurte;

 • 36 apeluri pierdute (angajare într-o alta convorbire).

Cele 306 apeluri preluate sunt clasificate astfel:

din punctul de vedere al domeniului pentru care a fost apelată linia telefonică:

 • 188 apeluri în domeniul violenței domestice (relatare acte de violență, informații privind linia telefonică, etc.);

 • 2 apeluri în domeniul egalității de gen;

 • 1 apel în domeniul violenței sexuale – alt context decât violența domestică;

 • 115 apeluri alt domeniu/nu au fost de competența ANES (semnalare situații care nu sunt de competența ANES, etc.).

din punctul de vedere al calității persoanei apelante:

 • pentru cele 188 apeluri în domeniul violenței domestice (inclusiv reveniri):

134 apelanți “victimă”;

47 apelanți “martor”;

7 apelanți “altă persoană”;

 • pentru cele 2 apeluri în domeniul egalității de gen:

2 apelanți “victimă”;

 • pentru apelul în domeniul egalității de gen:

1 apelant “victimă”;

 • pentru cele 115 apeluri care nu au fost de competența ANES (inclusiv reveniri):

1 apelant”victimă”;

1 apelant “martor”;

113 apelanți “altă persoană”

În ceea ce privește tipurile de violență care au fost semnalate* (inclusiv în cazul unor reveniri ale apelantului), în cazuri de violență domestică și pentru situațiile în care persoana apelantă și-a exprimat disponibilitatea de a oferi detalii în acest sens, avem:

 • 103 acte de violență psihologică;

 • 96 acte de violență fizică

 • 78 acte de violență verbală;

 • 10 acte de violență socială

 • 7 acte de violență economică;

 • 5 acte de violență sexuală;

 • 3 acte de violență cibernetică.

* În cazul unui apel, de regulă sunt semnalate mai multe tipuri de violență.