RAPORTUL  CALL CENTER

01 august – 31 august 2021

 În perioada 01 august 2021 – 31 august 2021, la HELPLINE cu număr unic la nivel național 0800.500.333, destinat victimelor violenței domestice, discriminării pe criteriul de sex și traficului de persoane, a fost primit un număr de 445 apeluri, incluzând atât apelurile scurte, fără dialog, cât și reveniri ale unor persoane care au apelat inițial linia telefonică.

Din totalul de 445 apeluri primite:

 • 283 au fost apeluri preluate;

 • 81 au fost apeluri scurte;

 • 81 apeluri pierdute (angajare într-o alta convorbire).

Cele 283 apeluri preluate sunt clasificate astfel:

din punct de vedere al domeniului pentru care a fost apelată linia telefonică:

 • 176 apeluri în domeniul violenței domestice (relatare acte de violență, informații privind adăposturile pentru victimele VD, informații privind linia telefonică, etc.);

 • 3 apeluri în domeniul egalității de șanse/gen;

 • 1 apel în domeniul traficului de persoane;

 • 102 apeluri alt domeniu/nu au fost de competența ANES (semnalare situații care nu sunt de competența ANES,etc.);

 • 1 apeluri în domeniul violenței sexuale – alt context decât violența domestică.

din punct de vedere al calității persoanei apelante:

 • pentru cele 176 apeluri în domeniul violenței domestice (inclusiv reveniri):

119 apelanți “victimă”;

47 apelanți “martor”;

10 apelanți “altă persoană”;

 • 3 apeluri în domeniul egalității de șanse/gen:

2 apelanți “victimă”;

1 apelanți “martor”;

 • 1 apel în domeniul traficului de persoane:

1 apelant “martor”;

 • pentru cele 102 apeluri care nu au fost de competența ANES (inclusiv reveniri):

1 apelant “victimă”;

101 apelanți “altă persoană”;

 • 1 apel în domeniul violenței sexuale – alt context decât violența domestică:

1 apelant “altă persoană”.

În ceea ce privește tipurile de violență care au fost semnalate* (inclusiv în cazul unor reveniri ale apelantului), în cazuri de violență domestică și pentru situațiile în care persoana apelantă și-a exprimat disponibilitatea de a oferi detalii în acest sens, avem:

 • 102 acte de violență psihologică;

 • 98 acte de violență fizică;

 • 89 acte de violență verbală;

 • 12 acte de violență economică

 • 10 acte de violență socială;

 • 4 acte de violență sexuală;

 • 1 act de violență spirituală;

 • 1 act de violență cibernetică.

* În cazul unui apel, de regulă sunt semnalate mai multe tipuri de violență.