În perioada 01 august 2022 – 31 august 2022, la HELPLINE cu număr unic la nivel național 0800.500.333, destinat victimelor violenței domestice, discriminării pe criteriul de sex și traficului de persoane, linie telefonică non-stop gratuită din cadrul Serviciului Strategii, Politici, Programe și Monitorizare pentru Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice, au fost primite un număr de 379 apeluri.
Din totalul de 379 apeluri primite:
• 298 au fost apeluri preluate;
• 52 au fost apeluri scurte;
• 29 apeluri pierdute (angajare într-o alta convorbire).
Cele 298 apeluri preluate sunt clasificate astfel:
din punctul de vedere al domeniului pentru care a fost apelată linia telefonică:
• 192 apeluri în domeniul violenței domestice (relatare acte de violență, informații privind linia telefonică, etc.);
• 1 apel în domeniul traficului de persoane;
• 1 apel în domeniul violenței sexuale – alt context decât violența domestică;
• 104 apeluri alt domeniu/nu au fost de competența ANES (semnalare situații care nu sunt de competența ANES etc.).
din punctul de vedere al calității persoanei apelante:
• pentru cele 192 apeluri în domeniul violenței domestice (inclusiv reveniri):
129 apelanți “victimă”;
57 apelanți “martor”;
6 apelanți “altă persoană”;
• pentru apelul în domeniul traficului de persoane:
1 apelant “martor”;
• pentru apelul în domeniul violenței sexuale – alt context decât violența domestică:
1 apelant “victimă”
• pentru cele 104 apeluri care nu au fost de competența ANES (inclusiv reveniri):
1 apelant “victimă”;
1 apelant “martor”;
102 apelanți “altă persoană”.
În ceea ce privește tipurile de violență care au fost semnalate* (inclusiv în cazul unor reveniri ale apelantului), în cazuri de violență domestică și pentru situațiile în care persoana apelantă și-a exprimat disponibilitatea de a oferi detalii în acest sens, avem:
• 79 acte de violență fizică;
• 35 acte de violență verbală;
• 30 acte de violență psihologică;
• 3 acte de violență economică;
• 3 acte de violență socială;
• 1 acte de violență sexuală;

* În cazul unui apel, de regulă sunt semnalate mai multe tipuri de violență sau nu se oferă detalii despre agresiune.
De asemenea, pentru apelurile în care au fost semnalate acte de violență, conform acordului dat de persoanele semnalante ale acestor acte, au fost întreprinse douasprezece demersuri către autorități,