În perioada 01 septembrie 2021 – 30 septembrie 2021, la HELPLINE cu număr unic la nivel național 0800.500.333, destinat victimelor violenței domestice, discriminării pe criteriul de sex și traficului de persoane, linie telefonică non-stop gratuită au fost primite un număr de 457 apeluri.

Din totalul de 457 apeluri primite:

 • 284 au fost apeluri preluate;

 • 94 au fost apeluri scurte;

 • 79 apeluri pierdute (angajare într-o alta convorbire).

Cele 284 apeluri preluate sunt clasificate astfel:

din punct de vedere al domeniului pentru care a fost apelată linia telefonică:

 • 156 apeluri în domeniul violenței domestice (relatare acte de violență, informații privind adăposturile pentru victimele VD, informații privind linia telefonică, etc.);

 • 1 apel în domeniul traficului de persoane;

 • 128 apeluri alt domeniu/nu au fost de competența ANES (semnalare situații care nu sunt de competența ANES,etc.)

din punct de vedere al calității persoanei apelante:

 • pentru cele 156 apeluri în domeniul violenței domestice (inclusiv reveniri):

116 apelanți “victimă”;

29 apelanți “martor”;

11 apelanți “altă persoană”

 • 1 apel în domeniul traficului de persoane.

 • pentru cele 128 apeluri care nu au fost de competența ANES (inclusiv reveniri):

4 apelanți”victimă”;

1 apelant “martor”;

123 apelanți “altă persoană”;

TOTAL VICTIME (pentru toate domeniile apelate):  116+4  = 120 victime;

TOTAL MARTORI (pentru toate domeniile apelate): 29+1 = 30 martori;

TOTAL ALTĂ PERSOANĂ (pentru toate domeniile apelate): 11+123 = 134 altă persoană.

          TOTAL: 120 victime+30 martori+134 altă persoană = 284 persoane apelante

Aferent apelurilor în care au fost semnalate acte de violență domestică:

 • au fost întocmite 102 fișe de identificare incident (semnalare incidente unice);

 • 32 au fost reveniri;

 • 21 apeluri nu au necesitat întocmirea fișelor de identificare a incidentului.

În ceea ce privește tipurile de violență care au fost semnalate* (inclusiv în cazul unor reveniri ale apelantului), în cazuri de violență domestică și pentru situațiile în care persoana apelantă și-a exprimat disponibilitatea de a oferi detalii în acest sens, avem:

 • 84 acte de violență psihologică;

 • 83 acte de violență fizică;

 • 78 acte de violență verbală;

 • 11 acte de violență socială;

 • 4 acte de violență sexuală;

 • 3 acte de violență economică;

 • 2 acte de violență cibernetică.

* În cazul unui apel, de regulă sunt semnalate mai multe tipuri de violență.