În perioada 01 ianuarie 2021 – 30 septembrie 2021, la HELPLINE cu număr unic la nivel național 0800.500.333, destinat victimelor violenței domestice, discriminării pe criteriul de sex și traficului de persoane, linie telefonică non-stop gratuită, au fost primite un număr de 3594 apelurI.

Din totalul de 3594 apeluri primite:

 • 2234 au fost apeluri preluate;

 • 726 au fost apeluri scurte;

 • 637 apeluri pierdute (angajare într-o alta convorbire).

Cele 2234 apeluri preluate sunt clasificate astfel:

din punct de vedere al domeniului pentru care a fost apelată linia telefonică:

 • 1368 apeluri în domeniul violenței domestice (relatare acte de violență, informații privind adăposturile pentru victimele VD/agresori, informații linie telefonică, informații privind adăposturile pentru agresori,etc.);

 • 9 apeluri în domeniul traficului de persoane;

 • 9 apeluri în domeniul egalității de șanse/gen;

 • 843 apeluri alt domeniu/nu au fost de competența ANES (semnalare situații care nu sunt de competența ANES, etc.);

 • 6 apeluri în domeniul violenței sexuale – alt context decât violența domestică.

din punct de vedere al calității persoanei apelante:

 • pentru cele 1368 apeluri în domeniul violenței domestice (inclusiv reveniri):

935 apelanți “victimă”;

330 apelanți “martor”;

103 apelanți “altă persoană”;

 • 9 apeluri în domeniul traficului de persoane:

6 apelanți “martor”;

2 apelanți “altă persoană”;

 • 9 apeluri în domeniul egalității de șanse/gen;

6 apelanți “victimă”;

3 apelanțit “martor”;

 • pentru cele 843 apeluri care nu au fost de competența ANES (inclusiv reveniri):

20 apelanți “victimă”;

7 apelanți “martor”;

816 apelanți “altă persoană”;

 • pentru cele 6 apeluri în domeniul violenței sexuale – alt context decât violența domestică (inclusiv reveniri):

4 apelanți “victimă”;

1 apelant “martor”;

1 apelant “altă persoană”.

În ceea ce privește tipurile de violență care au fost semnalate* (inclusiv în cazul unor reveniri ale apelantului), în cazuri de violență domestică și pentru situațiile în care persoana apelantă și-a exprimat disponibilitatea de a oferi detalii în acest sens, avem:

 • 765 acte de violență fizică;

 • 753 acte de violență psihologică;

 • 643 acte de violență verbală;

 • 81 acte de violență socială;

 • 31 acte de violență economică;

 • 24 acte de violență sexuală;

 • 16 acte de violență cibernetică.

 • 1 act de violență spirituală;

* În cazul unui apel, de regulă sunt semnalate mai multe tipuri de violență.