RAPORTUL  CALL CENTER PRIVIND ÎN PERIOADA

01 ianuarie – 30 noiembrie 2021

 

În perioada 01 ianuarie 2021 – 30 noiembrie 2021, la HELPLINE cu număr unic la nivel național 0800.500.333, destinat victimelor violenței domestice, discriminării pe criteriul de sex și traficului de persoane, linie telefonică non-stop gratuită au fost primite un număr de 5007 apeluri.

Din totalul de 5007 apeluri primite:

 • 3096 au fost apeluri preluate;

 • 1062 au fost apeluri scurte;

 • 848 apeluri pierdute (angajare într-o alta convorbire).

Cele 3096 apeluri preluate sunt clasificate astfel:

din punct de vedere al domeniului pentru care a fost apelată linia telefonică:

 • 1797 apeluri în domeniul violenței domestice (relatare acte de violență, informații privind adăposturile pentru victimele VD/agresori, informații linie telefonică, informații privind adăposturile pentru agresori,etc.);

 • 17 apeluri în domeniul traficului de persoane;

 • 10 apeluri în domeniul egalității de șanse/gen;

 • 1262 apeluri alt domeniu/nu au fost de competența ANES (semnalare situații care nu sunt de competența ANES, apeluri primite de la persoane cu probleme psihice, etc.);

 • 11 apeluri în domeniul violenței sexuale – alt context decât violența domestică.

din punct de vedere al calității persoanei apelante:

 • pentru cele 1797 apeluri în domeniul violenței domestice (inclusiv reveniri):

1228 apelanți “victimă”;

443 apelanți “martor”;

126 apelanți “altă persoană”;

 • 17 apeluri în domeniul traficului de persoane:

10 apelanți “martor”;

6 apelanți “altă persoană”;

 

 • 10 apeluri în domeniul egalității de șanse/gen;

7 apelanți “victimă”;

3 apelanțit “martor”;

 • pentru cele 1262 apeluri care nu au fost de competența ANES (inclusiv reveniri):

26 apelanți “victimă”;

8 apelanți “martor”;

1228 apelanți “altă persoană”;

 • pentru cele 11 apeluri în domeniul violenței sexuale – alt context decât violența domestică (inclusiv reveniri):

7 apelanți “victimă”;

2 apelanți “martor”;

2 apelanți “altă persoană”.

În ceea ce privește tipurile de violență care au fost semnalate* (inclusiv în cazul unor reveniri ale apelantului), în cazuri de violență domestică și pentru situațiile în care persoana apelantă și-a exprimat disponibilitatea de a oferi detalii în acest sens, avem:

 • 871 acte de violență verbală;

 • 1024 acte de violență psihologică;

 • 1005 acte de violență fizică;

 • 35 acte de violență sexuală;

 • 41 acte de violență economică;

 • 111 acte de violență socială;

 • 3 act de violență spirituală;

 • 21 acte de violență cibernetică.

* În cazul unui apel, de regulă sunt semnalate mai multe tipuri de violență.