În perioada 01 ianuarie 2021 – 31 octombrie 2021, la HELPLINE cu număr unic la nivel național 0800.500.333, destinat victimelor violenței domestice, discriminării pe criteriul de sex și traficului de persoane, linie telefonică non-stop gratuită din cadrul Serviciului Strategii, Politici, Programe și Monitorizare pentru Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice, au fost primite un număr de 4344 apeluri.

Din totalul de 4344 apeluri primite:

 • 2659 au fost apeluri preluate

 • 922 au fost apeluri scurte

 • 763 apeluri pierdute (angajare într-o alta convorbire)

Cele 2659 apeluri preluate sunt clasificate astfel:

din punct de vedere al domeniului pentru care a fost apelată linia telefonică:

 • 1572 apeluri în domeniul violenței domestice (relatare acte de violență, informații privind adăposturile pentru victimele VD/agresori, informații linie telefonică, informații privind adăposturile pentru agresori,etc.)

 • 11 apeluri în domeniul traficului de persoane

 • 9 apeluri în domeniul egalității de șanse/gen

 • 1060 apeluri alt domeniu/nu au fost de competența ANES (semnalare situații care nu sunt de competența ANES,etc.)

 • 8 apeluri în domeniul violenței sexuale – alt context decât violența domestică.

din punct de vedere al calității persoanei apelante:

 • pentru cele 1572 apeluri în domeniul violenței domestice (inclusiv reveniri):

1082 apelanți “victimă”

376 apelanți “martor”

114 apelanți “altă persoană”;

 • 11 apeluri în domeniul traficului de persoane:

8 apelanți “martor”

2 apelanți “altă persoană”

 • 9 apeluri în domeniul egalității de șanse/gen;

6 apelanți “victimă”

3 apelanțit “martor”

 • pentru cele 1060 apeluri care nu au fost de competența ANES (inclusiv reveniri):

22 apelanți “victimă”

7 apelanți “martor”

1031 apelanți “altă persoană”

 • pentru cele 8 apeluri în domeniul violenței sexuale – alt context decât violența domestică (inclusiv reveniri):

6 apelanți “victimă”

1 apelant “martor”

1 apelant “altă persoană”

În ceea ce privește tipurile de violență care au fost semnalate* (inclusiv în cazul unor reveniri ale apelantului), în cazuri de violență domestică și pentru situațiile în care persoana apelantă și-a exprimat disponibilitatea de a oferi detalii în acest sens, avem

 • 874 acte de violență fizică

 • 883 acte de violență psihologică

 • 749 acte de violență verbală

 • 92 acte de violență socială

 • 37 acte de violență economică

 • 30 acte de violență sexuală

 • 19 acte de violență cibernetică

 • 1 act de violență spirituală